Kim's blogs en vlogs

Neem deel in onze reis en deel hier je Blog en Vlog links.
kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven

Berichtdoor kimamourette » 02 Mei 2013, 12:29

http://kim-reisnaarleven.blogspot.be/2013/05/dag-274-er-is-geen-krijgen-zonder-geven.html

Afbeelding

In deze blog kijken we naar een eigenaardig punt in het menselijk begrijpen van wat een 'recht' is - een recht is zogezegd iets dat je mag/moet/kan krijgen/hebben --- iets dat je toegewezen moet worden, van waar? Maakt niet uit! Zolang je het maar krijgt. En hoe we daarin een heel gelimiteerde visie hebben gehad op onze realiteit --- door een 'recht' te definieren in en als Eigenbelang en de 'ikke, ikke, ikke'-mentaliteit.

Het verband dat nooit gelegd wordt is dat tussen 'geven' en 'krijgen' - waardoor er al snel stemmen opgaan die de 'mensenrechten' en het feit dat aan die rechten 'zomaar voldaan moet worden' door de overheid, bestempelen als een vorm van 'profiteren van het systeem' --- als wat er vaak over een Socialistisch Systeem ook gezegd wordt. En aangezien het huidige neo-liberale Kapitalistische Economische Model een 'Ieder voor zich' model is dat zich faliekant afzet tegen 'profiteren', met als grootste vijand het 'Communistische' en als tweede in rij het 'Socialistische' model - is het omwille van deze kijk op de Mensenrechten onmogelijk om die Mensenrechten ook daadwerkelijk uit te voeren.

Dus, waarom is het dat we automatisch geloven dat, als we een systeem Creëren dat Elk Mens van de Basisnoodzakelijkheden voorziet, dat er dan zowieso misbruik van gemaakt zal worden - als wat ook de Kritiek bij Uitstek is nu met het 'Uitkerings-systeem'. Dat veel mensen dan helemaal NIETS zullen bijdragen en 'hele dagen op hun lui gat zullen liggen' - terwijl al de rest wel moet gaan werken om het hele systeem draaiende te houden. Is het misschien omdat niemand in onze samenleving werkelijk het principe van 'Geven is Krijgen' LEEFT? Omdat we allemaal eigenlijk diep vanbinnen wel verlangen om te profiteren van het systeem - hetgeen we allemaal dan ook wel op kleine en subtiele manier doen, zoals bijvoorbeeld wanneer er GRATIS spullen uitgedeeld worden? - waardoor zij die 'niets' doen in deze samenleving de wind van voren krijgen omdat zij de Manifestatie zijn van onze Innerlijke Geheime verlangens waar we niet eerlijk over willen zijn -- omdat wij het meest gebrainwashed zijn in de idee dat een 'Harde/noeste Arbeider/Werker' een 'Goed Persoon' is.

Het probleem ligt er echter in dat we niet precies weten waarom een 'harde Arbeider' een 'Goed Persoon' is - het is een idee/geloof dat we hebben geleerd van onze Ouders en van het Collectief Bewustzijn in de Samenleving. En dus, ziet niemand werkelijk het nut in van Arbeid, mede omdat veel van de huidige jobs meer kwaad dan goed doen aan onze samenleving en vooral de Natuur, waardoor we allemaal stiekem hopen op het Winnen van de Jackpot zodat we nooit meer hoeven te werken en waardoor we ons kwaad maken op de zogezegde 'profiteurs' van het systeem, meer vanuit een mentaliteit van 'als ik moet lijden, dan zal iedereen lijden', als een vorm van wrok en rancune omdat hun 'niets doen' ons eraan herinnert dat we ons leven, ons lichaam en onze kracht aan het opgeven zijn voor een systeem dat ons leegzuigt, dat niet echt om ons geeft en dat niet eens zorg draagt voor het leven op aarde.

En dus is het fascinerend dat we 'werken' en 'Arbeiten' zijn gaan bestempelen als een 'positieve eigenschap', als het zogezegd 'bijdragen' aan de samenleving, en ons aldus ons hele leven lang te pletter werken - maar dat we tegelijkertijd ondanks maar ook omwille van die Arbeid het Leven op Aarde ondraaglijk maken -- omdat het systeem waarin en waarvoor we werken niet gebaseerd is op Gezond Verstand en wat het beste is voor allen, maar eerder op losse regels en wetten die allemaal draaien rond het Persoonlijke Winstbejag van het Individu, waardoor we ons te pletter werken in de HOOP ooit een glimps op te kunnen vangen van de 'Prijs' die ons voor ogen gehouden wordt door de Media - de Roem, de Rijkdom en de Gelukzaligheid --- terwijl we het leven voor alle andere mensen, maar ook dieren en planten, verpesten - net zoals zij het voor ons aan het verpesten zijn.

Omdat onze huidige Economische 'ingesteldheid' volledig bestaat in en als een persoonlijke 'hebbe,hebbe,hebbe' mentaliteit, waardoor we ook het woord/concept 'rechten' zijn gaan definieren in en als 'krijgen' en 'hebben' - is 'geven' voor ons een 'straf' geworden, een 'plicht'. 'Geven' in de vorm van 'bijdragen', 'werken', 'ondersteunen' is iets dat we van kinds af aan hebben leren associeren met een dwang, een 'moeten' - waarin we nooit inzicht hebben gehad in het precieze 'waarom', we 'moesten' het gewoon, anders kregen we niet waar we 'recht op hadden'.

Het probleem hierin is dat Kinderen niet worden Onderwezen om Gezond Verstand toe te passen in al wat ze doen - om bijvoorbeeld in te zien dat de Wereld een Organisme is, en dat zij zelf deel uitmaken van dat organisme, en dat dat organisme, en bijgevolg zijzelf, enkel kan bestaan, wanneer elk deeltje zijn bijdrage doet. Wanneer iedereen Geeft, dan zal iedereen ook in gelijke mate Krijgen. En dus is 'geven' niet echt een 'plicht' of een 'taak', het is een vanzelfsprekendheid, het is een natuurlijke uitdrukking voortvloeiende uit het besef dat we zullen krijgen zoals we gegeven hebben --- omdat dat is hoe het leven op aarde functioneert. Dus wanneer we Geven, dan is het alsof we Geven aan onszelf - Geven IS dus in wezen Krijgen.

MAAR: Waarom is het dat Kinderen dit Natuurlijk inzicht niet meekrijgen en Leven in het huidige systeem? Ons huidige Systeem van 'winner takes all' is namelijk niet gebouwd op dat Principe van Gezond Verstand. In deze wereld kan je je hele leven zwoegen voor een bedrijf dat plastic eendjes maakt, een product waarvan je weet dat het én grondstoffen van de natuur verspilt én de natuur vervuilt én nog eens compleet overbodig is in het leven van mensen, dieren of planten - zonder zelfs genoeg terug te krijgen om je gezin fatsoenlijk te onderhouden. Terwijl andere mensen, gewoon omdat ze een andere 'titel' en 'positie' hebben in het bedrijf, genoeg geld verdienen om een eiland te kopen. Ons huidige systeem werkt niet volgens de 'natuurlijke' wetten/wetmatigheden van een Organisme - namelijk gelijkwaardige Ondersteuning en waardering, gebaseerd op het principe dat elk deeltje het geheel bepaalt.

Sommige delen van ons 'Economisch Organisme' vallen anderen aan, misbruiken anderen en buiten anderen uit -- waarom werden de 'mensenrechten' vastgelegd in de eerste plaats? We bestaan dus in een zelf-misbruikend, zelf-aanvallend en zelf-vernietigend Organisme omdat we onszelf niet willen erkennen als een gelijkwaardig deel van Eén Geheel, van Eén Wezen, het Leven op Aarde - waardoor we dus ook de Daad van 'Geven' niet zullen zien/ervaren als een Natuurlijke Uitdrukking van Onszelf, en daarentegen geobsedeerd zijn met 'Krijgen'.


Wordt Vervolgd in Dag 275

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden

Berichtdoor kimamourette » 04 Mei 2013, 23:09

.
Laatst gewijzigd door kimamourette op 04 Mei 2013, 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden

Berichtdoor kimamourette » 04 Mei 2013, 23:28

.
Laatst gewijzigd door kimamourette op 04 Mei 2013, 23:32, 1 keer totaal gewijzigd.

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden

Berichtdoor kimamourette » 04 Mei 2013, 23:29

http://kim-reisnaarleven.blogspot.be/2013/05/dag-277-rechten-voor-de-gehersenspoelden.html

Afbeelding

Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden
Dit is een verderzetting in de Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"


Waarom beschermt de 'Bill of Rights' van de Amerikaanse Grondwet de 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'Pers-vrijheid', maar niet het inherente 'recht' van elk kind om op te groeien zonder gehersenspoeld en geprogrammeerd te worden door de 'media' en de 'meningen' van anderen?

Waarom Beschermd de grondwet kinderen niet in hun Recht om opgevoed en ondersteund te worden door Ouders en leerkrachten die inzicht hebben in hoe de Menselijke Geest werkt en hoe ze het Kind het beste kunnen ondersteunen om zelf-inzicht, zelf-vertrouwen en zelf-verantwoordelijkheid te ontwikkelen in zichzelf - maar hen dan wel de 'Vrijheid' geeft om de 'Meningen' te uiten waarvan ze zelf niet eens begrijpen waar die vandaan komen, waarom ze die 'Meningen' hebben in de eerste plaats of wie ze zijn in en als die 'Meningen' die ze Uitdrukken?

En, als de Grondwet wel de 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'persvrijheid' beschermd, maar niet de Vrijheid van het Individu om van bij de Geboorte Vrij te zijn van beïnvloeding door de Massa-media, de voorgekauwde kennis en informatie van het Schoolsysteem en het Consumptie-systeem en om opgevoed te worden op een manier die het beste resultaat Produceert van wat het Kind kan worden als 'Mens' - impliceert dat dan niet dat die 'Constitutionele Rechten' in de 'Bill of Rights' in wezen 'Rechten voor de Gehersenspoelden' zijn, 'rechten' die enkel aanzien zullen worden als echte 'rechten' door zij die door het systeem al volledig gevormd en gekneed zijn om op een bepaalde manier te denken, om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken, om bepaalde meningen te hebben en bepaalde gevoelens en emoties en overtuigingen te hebben? --- Mensen die niet beseffen dat hun basis-recht, het recht tot zelf-ontwikkeling en zelf-ontplooing en een degelijke opvoeding die hen daarin onvoorwaardelijk ondersteunt, hen al lang ontnomen was -- en dat het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' in wezen enkel bestaat als een illusie van 'vrijheid' in het systeem - omdat onze 'mening' al lang voor ons gevormd geweest is door al de invloeden die we vanaf onze geboorte hebben gekregen van onze omgeving en dat onze 'mening' er dus NOOIT uit zal bestaan dat we het systeem zelf gaan bevragen - omdat dat impliceert dat we ONSZELF moeten bevragen, onze eigen Gedachten, onze zogezegde 'persoonlijke' overtuigingen en reacties, onze 'visie' en 'perceptie'.

Zouden we immers eerst en vooral niet zelf, elk van ons Individueel, in staat moeten zijn om te ZIEN wat het beste is voor allen en om voor onszelf die 'mensenrechten' te kunnen formuleren, vanuit een INZICHT dat gebaseerd is op Gezond Verstand, voordat we zomaar een 'Bill of Rights' gaan aanvaarden van onze 'Overheid', en dan gaan GELOVEN dat dit echt onze 'rechten' zijn?

Is niet de reden dat de zogezegde 'mensenrechten' nooit een realiteit hebben geproduceerd die werkelijk het beste is, een wereld zonder armoede, hongersnood, misbruik en lijden, het feit dat we zelf niet fatsoenlijk beseffen wat, hoe en waarom de 'mensenrechten' zijn en bestaan? Omdat, als we zelf zouden INZIEN waarom 'mensenrechten' nodig zijn, hoe ze bestaan en wat ze eigenlijk zijn, dan zouden die 'mensenrechten' een Levende Statement zijn van 'Wie wij Zijn' als een levend wezen HIER op aarde --- en dan zouden die Mensenrechten ook werkelijk GELEEFD worden in en als de Fysieke Werkelijkheid.

Maar, in de plaats daarvan hebben we statements op papier waar we in GELOVEN omdat ze ons het GEVOEL geven van 'Vrijheid' en 'Rechtvaardigheid' --- zonder dat we zelf echt inzien of beseffen welke 'Rechten' er werkelijk nodig zijn om een Leefbare en Aangename wereld van ware Vrijheid en Rechtvaardigheid te Creëren voor Alle levende Wezens.


Wordt Vervolgd in Dag 278

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuitig een Basisrecht?

Berichtdoor kimamourette » 06 Mei 2013, 08:32

Afbeelding

Dit is een verderzetting van "Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"

Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben ingezien dat het recht op 'vrije meningsuiting' geen echt 'recht' kan zijn - wanneer de meningen van het individu al volledig voorgevormd zijn door invloeden van bedrijven, media en school --- en dat dat een 'recht' is dat enkel in het bestaan is geroepen omdat de 'machtshebbers' er zeker van waren dat mensen gehersenspoeld genoeg zijn door bedrijven, media en school om precies te zeggen wat ze geacht zijn te zeggen om het systeem te ondersteunen en dus de basis van het systeem dat verantwoordelijk is voor de problemen op aarde niet te bevragen -- en dat mensen dus ook blindelings zouden geloven dat het 'recht op vrije meningsuiting' een echt 'recht' is en gelijk staat aan 'vrijheid', en dat ze geenszins zouden inzien dat de eigenlijke echte fysieke rechten van de mens zoals onderdak, voeding, gezondheidszorg, proper water, onderwijs, etc, op geen enkele manier geëerd of uitgevoerd worden in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het feit dat mensen het 'recht of vrijheid van meningsuiting' hebben aanvaard als een basisrecht, dat boven alles geëerd wordt door de Grondwet - maar niet het recht op onderdak, gezondheidszorg, voeding, proper water en onderwijs --- aantoont in hoeverre mensen in complete afscheiding bestaan van zichzelf als fysieke wezens en van de werkelijkheid als de fysieke realiteit die HIER bestaat, aangezien ze meer waarde zijn gaan plaatsen in hun 'meningen' en 'opinies' en 'geloofsystemen' en religies als hun zogezegde 'individualiteit' zonder in te zien dat die 'individualiteit' niet kan bestaan zonder dat er voldaan wordt aan de fysieke basisrechten van Overleving --- en dat, omdat er niet wordt voldaan aan de fysieke basisrechten van fysieke overleving van elk individu, kan er ook niet werkelijk voldaan worden aan het 'recht op vrije meningsuiting', aangezien dit recht enkel kan werken voor de rijken, die geld genoeg hebben om hun 'mening' te ontwikkelen en te 'uiten'

ik vergeef mezlef dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een 'mening' van een individu in deze wereld, altijd bepaald, gevormd en gekleurd is door de economische situatie, familiale en sociale achtergrond van het individu --- en dat die 'mening' dus zowieso voorgevormd en voorbepaald is door het economische systeem --- en dat het 'recht op vrije meningsuiting' als het recht op individualiteit niet werkelijk geëerd kan worden wanneer elk individu niet een gelijke ondersteuning en start krijgt in het leven op aarde om zichzelf en zijn 'individualiteit' te ontwikkelen zonder daarin gestuurd en beïnvloed te worden door zijn economische situatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het 'recht op vrije meningsuiting' niet echt kan bestaan, wanneer het individu niet eerst de noodzakelijke ondersteuning krijgt om zichzelf te ontwikkelen tot een individu die zichzelf vertrouwt, die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en die zelf-integriteit heeft, een individu dat op fysiek en mentaal/emotioneel/psychisch vlak stevig in z'n schoenen staat --- en dat daarom, in en als de huidige staat van onze samenleving, het 'recht op vrije meningsuiting' een leugen is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe een individu in deze wereld/samenleving op elke manier via het schoolsysteem en de media beïnvloed, gevormd en geprogrammeerd wordt om specifieke 'meningen' en 'opinies' en 'overtuigingen' te hebben en om dan het 'recht op vrije meningsuiting' te gaan aanvaarden en GELOVEN als een werkelijk noodzakelijk basisrecht --- en daarin de REALITEIT van deze wereld en van onszelf als fysieke wezens te negeren, als het FEIT dat al die meningen, opinies en overtuigingen niets betekenen en niet bestaan, wanneer onze fysieke veiligheid en overleving in deze wereld niet gegarandeerd is --- zodat de machtshebbers en de 'rijken' in deze wereld op die manier hun positie van macht en rijkdom kunnen behouden en verzekeren door ervoor te zorgen dat mensen nooit het economische systeem en de maatschappelijke structuur waarin ze bestaan zullen bevragen of veranderen, aangezien ze zichzelf hebben geïdentificeerd met de 'visie' op de realiteit als hun 'meningen', 'opinies' en 'overtuigingen' die hen aangeleerd geweest zijn door het systeem zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat door van 'vrijheid van meningsuiting' een basisrecht te maken en niet het recht op overleving en een waardig bestaan -- dat enkel zij die rijk genoeg zijn in deze wereld om hun 'meningen' en 'opinies' te vormen en zich bezig te houden met het ontwikkelen van hun 'individualiteit' en 'intellectualiteit', hun mening zullen kunnen uiten in deze wereld -- waardoor zij die niets hebben in deze wereld niet gehoord of gezien worden omdat ze geen 'mening' hebben want ze zijn te druk bezig met simpelweg proberen te overleven --- en de 'rijke elite' die wel een 'mening' heeft, is volledig gehersenspoeld door wat het schoolsysteem en de media willen dat die 'mening' is en zullen dus ook niet opkomen voor de 'armen' --- en dat dus het zogezegde 'basisrecht' van 'vrijheid van meningsuiting' hierdoor niet werkelijk geëerd wordt en eerder een 'elite-recht' is in deze wereld omdat de omstandigheden die de mens nodig heeft om zijn individualiteit te ontwikkelen in de eerste plaats niet voorzien worden


Wordt vervolgd in Dag 279

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Re: Kim's blogs en vlogs

Berichtdoor kimamourette » 06 Mei 2013, 23:54

.
Laatst gewijzigd door kimamourette op 06 Mei 2013, 23:58, 1 keer totaal gewijzigd.

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht'?

Berichtdoor kimamourette » 06 Mei 2013, 23:57

Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan Komt?

Afbeelding

Dit is een verderzetting van "Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden" en "Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"

Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"


ik besef en realiseer mij dat het 'recht' op 'vrijheid' van meningsuiting' geen echt 'recht' kan zijn wanneer er niet in de eerste plaats wordt begrepen wat 'meningen' zijn en waar ze vandaan komen en hoe ze gecreëerd zijn

ik besef en realiseer mij dat de 'vrijheid van meningsuiting' door de politiek enkel aanzien wordt als een 'basisrecht' en als iets heel 'belangrijk' --- omdat er op die manier wordt verzekerd dat de 'meningen' die in het individu geprogrammeerd zijn via het schoolsysteem en de media als een voorgevormde structuur van geloofsystemen en ideëen in hoe het individu geacht en verwacht wordt naar de realiteit te kijken en de realiteit te ervaren, het individu 'blind' houden tegenover hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit, en dat de 'controle' van het systeem in en als hoe het individu geprogrammeerd is met kennis en informatie OVER de werkelijkheid intact blijft

ik besef en realiseer mij dat het feit dat elk mens blindelings de 'vrijheid van meningsuiting' heeft aanvaard als een 'basisrecht' en dat recht zelfs met hand en tand zal verdedigen, het bewijs is hoe gehersenspoeld mensen zijn door het systeem --- omdat ze niet eens zullen stilstaan bij wat die 'meningen' dan wel impliceren, waar die 'meningen' vandaan komen en wat 'meningen' zijn, hetgeen aantoont dat het systeem het individu efficient heeft geprogrammeerd in die mate dat het individu zijn programmering heeft aanvaard als 'wie hij is'

ik besef en realiseer mij dat de mens enkel in staat zal zijn om te ZIEN wat werkelijk belangrijk is in en als het leven op aarde, wanneer en als hij zijn meningen loslaat, en al de voorgeprogrammeerde kennis en informatie als geloofsystemen en ideëen over de realiteit loslaat en de realiteit ziet voor wat ze is, vanuit gezond verstand en zelf-integriteit

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het net de 'vrijheid van meningsuiting' en het eren en respecteren van individuele 'meningen' is dat ervoor zorgt dat de mensenrechten niet geleefd worden in deze wereld, en dat men niet doet wat het beste is voor allen -- omdat elk individu zijn eigen persoonlijke 'mening' heeft over de realiteit en die mening heeft aanvaard als 'waarheid' zonder zelfs in te zien waar die 'mening' vandaan komt en zonder de realiteit werkelijk te onderzoeken voor zichzelf --- terwijl de simplistische en eenvoudige 'waarheid' van de fysieke werkelijkheid genegeerd wordt en er maar niet tot oplossingen gekomen wordt omdat de mens weigert in te zien dat de fysieke werkelijkheid geen 'mening' is, maar een echte realiteit die voor elk levend wezen hetzelfde is

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' in werkelijkheid het 'recht' is om je speciaal te voelen en superieur aan alle andere levende wezens --- omdat een 'mening' per definitie de weigering van de mens is om de realiteit te zien voor wat het is, maar om een persoonlijke 'visie' te hebben op 'de realiteit', waarin de mens zichzelf afscheid van het leven op aarde in en als een gevoel van 'intellectuele speciaalheid' en superioriteit en geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn omgeving - en zo een systeem toestaat te bestaan dat lijden creëert, omdat het werkelijke 'basis-recht' van overleving nooit geëerd werd

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' een vals recht is dat enkel bestaat als een rechtvaardiging om ons niet te hoeven bezig te houden met de echte fysieke situaties en omstandigheden op aarde -- omdat we meer waarde hechten aan de 'mening' van een bepaald individu of bepaalde individuen, die in de media in de spotlights geplaatst wordt, en ons laten beïnvloeden en vormen/programmeren/sturen door de 'meningen' die door de media in de belangstelling geplaatst worden, terwijl we de realiteit van wat er werkelijk aan het gebeuren is in het leven op aarde dat zich Hier vlak voor onze ogen afspeelt negeren


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het recht op 'vrijheid van meningsuiting' enkel bestaat omdat de 'machtshebbers' goed genoeg inzien hoe plooibaar en beïnvloedbaar en programmeerbaar de menselijke geest is -- en dat zij de macht hebben om de 'meningen' van de mens te vormen en te programmeren via het schoolsysteem en de media, om dan het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' te creëren om de mens het gevoel te geven dat hij 'speciaal' is omdat 'hij het recht heeft' om ZIJN MENING te uiten, alsof die mening werkelijk 'van hem' is en niet van al de factoren die hem hebben gevormd en beïnvloed doorheen zijn leven hier op aarde

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het recht op vrijheid van meningsuiting enkel bestaat om het ego van de mens te ondersteunen en te voeden en om zo ervoor te zorgen dat de mens zichzelf en zijn realiteit nooit zal onderzoeken bevragen en dus ook nooit tot een oplossing zal komen om het systeem te veranderen ten voordele van al het leven op aarde

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!

Berichtdoor kimamourette » 09 Mei 2013, 11:20

http://kim-reisnaarleven.blogspot.be/2013/05/dag-280-wil-je-rechten-dan-moet-je.html

Afbeelding

Dit is een verderzetting in de Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, lees:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden" "Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan Komt?


"Ons RechtsSysteem bijvoorbeeld, werkt enkel via Geld en dus, eenmaal je zonder Geld zit is er Zeer Weinig dat je kan doen om je Rechten te Beschermen - en dat wil zeggen dat: de Rechten die Je Hebt niet werkelijk Rechten zijn, het zijn Rechten Onderhevig-aan Geld; hetgeen zou Indiceren dat er niet werkelijk, in de realiteit, Bestaande MensenRechten zijn in de Wereld. MensenRechten worden Enkel Gebruikt door Zij die al Hebben, om 'Wat ze Hebben' te Beschermen - Wat dit dan ook voor Consequenties en Effect zal hebben op Anderen die Niet in een Gelijke Positie staan." (Day 375: The Natural Learning Ability of the Human - Creation's Journey to Life)

Als je geld nodig hebt om een advocaat te betalen die voor het Gerechtshof gaat 'pleiten' voor 'jouw zaak' en jouw 'rechten' gaat 'verdedigen' --- hoe 'echt' zijn onze 'rechten' in deze wereld dan eigenlijk. Wil dit dan zeggen dat, zodra we zonder geld vallen, dat we onze zogezegde 'rechten' zoals ze neergeschreven zijn in de Grondwet en de 'Declaratie van de Mensenrechten', mogen vergeten. En wil dat dan ook zeggen dat schendingen van de mensenrechten niet gehoord worden tenzij mensen genoeg geld hebben om advocaten te betalen die hun 'zaak' ter Oren van het Gerecht brengen, en dat daarom Bedrijven en Rijke mensen die niet geven om een ander vrij spel krijgen om anderen te misbruiken en deze wereld uit te buiten en te misbruiken, omdat, zolang ze ervoor zorgen dat hun arbeiders net genoeg geld verdienen om te overleven, kunnen ze zich ervan verzekeren dat die Arbeiders nooit genoeg geld bijeen zullen rapen om aanspraak te maken op hun basisrecht op onderdak, proper water en voedsel via gerechtelijke middelen... omdat, als ze zelf niet opkomen voor hun rechten, zal niemand anders het doen.

En de hulporganisaties, zoals Amnesty International.... in hoeverre hebben zij het systeem van misbruik en consistente dagelijkse uitbuiting van mensen in deze wereld ooit echt kunnen veranderen? Ze blijven maar geld inzamelen om 'acties' te voeren en zogezegd te helpen', maar altijd op nieuw blijkt dat al dat geld niet genoeg was om echt een structureel verschil te maken in hoe overheden en/of bedrijven met Mensen omgaan, in hoe misbruik deel is gaan uitmaken van onze Economie. Omdat, de grote bedrijfsexecutieven hebben uiteraard honderd maal meer geld dan de hulporganisaties, en zullen dus de gerechtelijke stappen die de organisaties ondernemen in hun poging om 'een verschil te maken' op elke manier schaak zetten, waardoor de hulporganisaties uiteindelijk vooral veel geld verspillen aan dure advocaten en gerechtelijke procedures die pijnlijk lang blijven aanslepen en mensen in het Westen die doneren aan die organisaties het gevoel geven dat ze 'al zoveel geld gegeven hebben', maar de problemen en de schendingen van de mensenrechten blijven zich opstapelen in deze wereld -- en dus leggen mensen zich erbij neer dat het nu eenmaal niet beter kan, ondanks alle moeite die de hulporganisaties doen in onze naam en met 'ons geld'.

Als het uitvoeren van de mensenrechten iets is dat je zelf moet 'opeisen' en dat enkel kan wanneer je al geld hebt om een schending op 'officiele wijze' aan te klagen, wil dat dan niet zeggen dat het huidige systeem in wezen ontworpen is om opzettelijk een 'laag' van 'arme mensen' te creëren die dan gemarginaliseerd worden tot het punt waarop ze niet gezien of gehoord worden en op geen enkele manier iets te zeggen hebben in het systeem, ondanks het feit dat ze de MEERDERHEID zijn, en dan in stilte lijdzaam 'verdwijnen' --- om zo een klein groepje van 'elite' te behouden in deze wereld, als de MINDERHEID die al het geld en al de middelen heeft, terwijl de groter wordende groep 'armen' een soort van 'collaterale schade' is. Hoe kunnen wij nog steeds geloven dat we in een democratie leven wanneer het duidelijk is dat de meerderheid van mensen in deze wereld geen stem heeft in het systeem -- want, als het systeem werkelijk gebaseerd zou zijn op een democratisch stelsel van de 'macht aan de meerderheid', dan zouden de mensenrechten al lang een realiteit zijn, dan zou elk mens al lang onvoorwaardelijk onderdak, proper water, voeding en onderwijs krijgen.

Maar het huidige systeem is ontworpen om de macht aan de minderheid te behouden --- om de meerderheid, namelijk de ARMEN, opzettelijk geen stem te geven en dus geen drukkingskracht te geven in het systeem door de mensenrechten onderhevig te maken aan GELD, hetgeen wil zeggen dat de Mensenrechten nooit echt geweest zijn - en enkel bestaan op papier om Mensen het gevoel te geven dat het systeem om hen geeft en dat ze veilig zijn, en om te GELOVEN dat er werkelijk iets gedaan wordt aan het onnoembare lijden in deze wereld en daarin de realiteit van de situatie te negeren.


Wordt Vervolgd in Dag 281

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer Geld Overheerst?

Berichtdoor kimamourette » 09 Mei 2013, 11:26

http://kim-reisnaarleven.blogspot.be/2013/05/dag-281-bestaat-rechtvaardigheid.html

Afbeelding

Dit is een verderzetting van "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"

Deze blog maakt deel uit van de Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, lees:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan Komt?"


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien dat enkel degenen die geld hebben in deze wereld 'rechten' hebben, aangezien die 'rechten' afhankelijk zijn van het 'recht-systeem' dat werkt op basis van geld, en enkel luistert naar zij die geld hebben voor een advocaat en om de legale procedures te bestuderen en betalen -- en dat de zogezegde 'mensenrechten' in de Declaratie van de UN enkel 'bestaan' om mensen de illusie te bieden dat er oplossingen zijn in deze wereld en dat het economische en politieke systeem niet gewoon een groepje rijke mensen zijn die koste wat kost hun rijkdom en macht willen behouden in het systeem, en dat die 'mensenrechten' er dus eigenlijk enkel zijn om ervoor te zorgen dat het hele systeem niet werkelijk structureel zou veranderen zodat elk mens gelijk bedeeld wordt, als wat werkelijk een uitvoering van de Mensenrechten zou zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat als de 'politieke grootmachten' van de wereld werkelijk geïnteresseerd zouden zijn in het uitvoeren van de mensenrechten, dat ze het hele economische systeem volledig hergestructureerd zouden hebben zodat elk mens gelijk bedeeld wordt en geëerd wordt in zijn basis-rechten zoals die neergeschreven staan in de 'Declaratie van de Mensenrechten' --- en dat het feit dat die politieke instanties het huidige economische systeem dat in de eerste plaats verantwoordelijk was en de reden was voor de noodzaak aan 'mensenrechten' hebben laten bestaan, een teken is dat het nooit de bedoeling was om van de 'mensenrechten' een realiteit te maken, maar enkel om de 'bevolking' van de wereld het GEVOEL te geven dat er iets veranderd is, om de 'gemoederen' weer te bedaren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de 'Mensenrechten' altijd werden opgesteld of 'bijgewerkt' na een grote oorlog, als een reactie van angst voor een volgende oorlog --- waardoor de mensenrechten altijd werden opgesteld vanuit het startpunt om 'de vrede te bewaren', en dus niet vanuit het startpunt van werkelijk te doen wat het beste is voor allen op een echte praktische leefbare manier -- en dat de 'mensenrechten' daarom enkel woorden op papier zijn die niet op een praktische manier geleefd worden in het systeem, omdat het systeem dat de oorlogen doorheen de geschiedenis geproduceerd heeft, nooit structureel veranderd geweest is, aangezien het altijd de 'machtshebbers' waren, als degenen die hun positie van macht en rijkdom in het systeem wilden bewaren, die de 'mensenrechten' hebben opgesteld -- en dat het daarom onvermijdelijk is dat er oorlogen blijven komen die meer en meer lijden produceren, omdat het huidige systeem altijd al gebaseerd geweest is op uitbuiting, misbruik en slavernij

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat er altijd een soort van 'declaratie van de mensenrechten' opgesteld geweest is na elke grote oorlog in een poging van de machtshebbers om het volk te 'bedaren' en 'gerust te stellen' en om het vertrouwen van het volk te herstellen in hun overheid door hen het gevoel te geven dat de overheid nu wel om hen geeft en dat alles zal veranderen, zonder dat er ooit werkelijk een structurele verandering heeft plaatsgevonden in het economisch systeem, de bezitters en de machtshebbers en zij die geld hebben in deze wereld zijn altijd mooi op hun plaats blijven zitten --- en dat het meer een 'vanzelfsprekend' gegeven is dat de economie een 'boost' krijgt na elke 'depressie'/'oorlog'/'recessie', waardoor het steeds LEEK ALSOF het systeem was 'veranderd' en ALSOF mensen plots meer 'rechten' en 'vrijheid' hadden, waardoor niemand ooit inzag dat het systeem dat de oorlog, het conflict en het lijden had gecreëerd in de eerste plaats nooit echt veranderd is, maar dat er enkel meer politieke 'gebakken lucht' was bijgekomen in de vorm van allerlei 'declaraties' en 'stellingen' die nooit echt in de praktijk worden uitgevoerd maar steeds een 'religie'/'ideologie' blijven om een positief GEVOEL te genereren in 'het volk' - en dat het dus onvermijdelijk is dat zolang het huidige systeem niet werkelijk structureel verandert om elk mens onvoorwaardelijk gelijk te bedelen en gebaseerd te zijn op het principe van Gelijkheid en Wederzijdse Ondersteuning, er oorlogen en conflict en lijden zullen blijven komen en escaleren omdat dat het gevolg is van het principe van 'meesters' en 'slaven', 'rijken' en 'armen' en 'winnaars' en 'verliezers' waar het huidige systeem op gebaseerd is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat, ondanks de 'declaratie van de mensenrechten' waarin OP PAPIER elk mens zogezegd het recht heeft op bestaan en dus op de middelen om dat bestaan mogelijk te maken, in de realiteit dit recht niet beantwoord wordt omdat mensen enkel aanspraak kunnen maken op hun 'rechten' via het 'recht-systeem', dat werkt op basis van geld --- waardoor de 'armen', als dus degenen in deze wereld die hun 'rechten' het meest nodig hebben, gemarginaliseerd geraken en niet gezien of gehoord worden in en door het systeem omdat ze het geld niet hebben om te betalen voor advocaten of gerechtelijke procedures of de opvoeding/onderwijs om te begrijpen hoe het recht-systeem werkt --- terwijl de mensen in deze wereld die wel geld hebben GELOVEN dat 'mensenrechten' bestaan en dat de wereld 'rechtvaardig' is omdat ze niet inzien hoe het 'recht-systeem' ontworpen is om de rechten van zij die ze het meest nodig hebben te ontkennen door te werken op basis van GELD en door niet aan allen onvoorwaardelijk Gelijk geld te geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat 'rechtvaardigheid' bestaat en dat de wereld 'rechtvaardig' is door te GELOVEN in de 'Mensenrechten' en door nooit te hebben ingezien hoe mensen ondermijnd worden in die 'basis-rechten' doordat het recht-systeem afhankelijk en afgescheiden is van het Economische Systeem, dat gebaseerd is op het medogenloze Principe van 'Overleving van de Sterksten' --- en nooit te hebben ingezien dat 'Rechtvaardigheid' daardoor gedefinieerd is in en als de Economische Principes van 'Overleving van de Sterken', waardoor ik mezelf heb toegestaan impliciet te aanvaarden dat de 'Armen' en dus de 'zwakkeren' in deze wereld geen echte 'Rechten' hebben, en dat 'Rechten' in deze wereld enkel bestaan voor de Rijken om te beschermen wat ze Hebben --- en dat de 'Mensenrechten' dus een leugen zijn die enkel bestaan in functie van het 'imago' van de wereld-leiders als zogezegde 'altruïstisch' ingestelde Wezens


Wordt Vervolgd in Dag 282

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!

Berichtdoor kimamourette » 09 Mei 2013, 20:37

http://kim-reisnaarleven.blogspot.be/2013/05/dag-282-het-recht-om-arm-te-zijn-en-te.html

Afbeelding

Dit is een verderzetting van "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!" en "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"


ik besef en realiseer mij dat zolang rechten afhankelijk zijn van het 'recht-systeem' dat afhankelijk is van GELD, dat 'mensenrechten' niet kunnen bestaan voor elk mens gelijk en onvoorwaardelijk --- en dat die 'rechten' dus enkel gelden voor de 'rijken', die die rechten en het recht-systeem kunnen gebruiken om hun rijkdom te beschermen tegen de armen --- en dat het 'recht-systeem' dus in wezen de 'mensen-rechten' van de armen wegneemt in de plaats van schenkt omdat het recht systeem enkel werkt voor en door middel van zij die geld hebben om zichzelf te representeren en verdedigen in de 'recht-zaal'

ik besef en realiseer mij dat de mensenrechten nooit echt bestaan hebben als een 'geven-om' elk mens onvoorwaardelijk omdat het systeem dat het lijden in de levens van mensen produceerde nooit veranderd geweest is en omdat de 'machtshebbers', degenen die de macht hadden om het systeem daadwerkelijk structureel te veranderen, niet werkelijk gaven om de mensheid en dus de 'mensenrechten' hebben gecreëerd om 'het volk' wijs te maken dat 'alles ok' is en dat 'de wereld ok is' en dat er gewerkt wordt aan oplossingen --- terwijl zij hun superieure machtspositie kunnen blijven verzekeren

ik besef en realiseer mij dat mensenrechten niet echt kunnen zijn tenzij ze een structureel deel uitmaken van hoe het economische systeem werkt, op elk vlak en op elke manier, en tenzij ze de basis vormen van de systemen die het leven op aarde dirigeren --- en dat, zolang het huidige systeem van competitie, van winnaars en verliezers, een systeem dat niet onvoorwaardelijk geeft om het leven en dat niet geconstrueerd is op basis van het ondersteunen van het leven, blijft bestaan, zijn de mensenrechten een illusie die enkel 'bestaan' om de rijke mensen het gevoel te geven dat de wereld 'in orde' en 'ok' is en dat ze dus niets moeten doen om het lijden te stoppen dat ze dagelijks zien op het nieuws

ik stel mezelf tot doel om op te staan in deze wereld als een wezen dat werkelijk geeft om het leven en dat verantwoordelijkheid neemt voor het bestaan, en dat staat als een levend voorbeeld van wat het beste is voor allen --- zodat ik kan bijdragen tot het creëren van een systeem dat structureel gefundeerd is op een praktische uitvoering van de mensenrechten -- zodat geen enkel kind ter wereld ooit nog moet lijden

ik besef en realiseer mij dat de 'mensenrechtenorganisaties' in deze wereld niet werkelijk geven om de mensheid en niet werkelijk geinteresseerd zijn om te doen wat moet om van de mensenrechten en praktische realiteit te maken, omdat ze zich op geen enkele manier bezig houden met het ontwikkelen van een politieke oplossing, en in wezen werken op basis van de structuur van het huidige systeem met als doel het huidige systeem te laten bestaan en aan mensen de illusie te bieden dat er 'iets gedaan wordt' en dat alles dus ok is in de wereld, en om aan mensen het gevoel te geven dat ze niet echt moeten opstaan in deze wereld --- en dat daarom mensenrechtenorganisaties dus een creatie zijn van de Elite in deze wereld die er alles aan wil doen om hun machtspositie te behouden en om het huidige systeem intact te houden, omdat ze weten dat als mensen zouden beseffen welke 'onrechtvaardigheid' er werkelijk bestaat ten gevolge van dit systeem, en dat de mensen die de macht hebben in deze wereld daar absoluut niet om geven, dan zouden mensen opstaan en de wereld veranderen, en dan zou de elite hun macht en rijkdom verliezen

ik stel mezelf tot doel om het proces te bewandelen van het systeem te onderzoeken en praktische manieren te vinden waarop de mensenrechten een praktische realiteit kunnen worden voor elk mens, zoals altijd de bedoeling was - omdat ik besef dat het niet aanvaardbaar is dat er een elite bestaat in deze wereld die ALLES hebben, terwijl er kinderen omkomen van de honger, van dorst, van de kou of omwille van welke reden dan ook die te maken heeft met het feit dat ze niet genoeg middelen hebben om voor zichzelf te zorgen of dat hun ouders niet de middelen hebben om voor hen te zorgen --- en omdat ik besef dat die elite er op dit moment alles aan doet om de mensenrechten net NIET om te zetten in een praktische realiteit, omdat ze angst hebben dat zij dan minder grondstoffen en dus minder 'rijkdom' voor zichzelf zouden hebben

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het huidige systeem niet 'rechtvaardig' of 'correct' of 'juist' of aanvaardbaar is, op welke manier dan ook --- en dat de enige reden waarom we het blijven aanvaarden en waarom het blijft bestaan is omdat de mensen die geld hebben hun hebzuchtige aard verbergen achter allerlei 'rechtvaardigingen' en redeneringen om zichzelf ervan te overtuigen dat de huidige stand van zaken 'rechtvaardig' is en dat het om de één of andere reden 'rechtvaardig' is dat zij kunnen leven terwijl zoveel kinderen in deze wereld moeten sterven omdat zij niet willen DELEN

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat wij in en als de menselijke samenleving, en vooral hier in het westen, de middelen, de kans en de mogelijkheid hebben om van de mensenrechten een politieke, werkelijke, praktische realiteit te maken voor elk mens op aarde, en om ervoor te zorgen dat geen enkel kind ooit nog moet lijden - en dat de enige reden dat we dat niet doen is omdat we onszelf hebben laten hersenspoelen met allerlei redenen, excuses en rechtvaardigingen om onszelf ervan te overtuigen dat we 'het niet kunnen', dat 'het onmogelijk is', dat we 'te zwak zijn' of 'te dom zijn' of 'maar mens zijn', etc..., waar we onszelf achter verschuilen, omdat we in wezen 'geen zin' hebben om op te staan uit angst dat we ons comfortabele leventje vol gewoontes moeten opgeven en dat we zelf iets zullen verliezen, ondanks het gezond verstand dat als we een wereld creëren die het beste is voor ALLEN, en die ELK MENS onvoorwaardelijk ondersteund, dat die wereld dan zowieso ook het beste zal zijn voor onszelf op elke manier

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 283: Mensenrechten Organisaties Schenden de Mensenrechte

Berichtdoor kimamourette » 11 Mei 2013, 11:45

http://kim-reisnaarleven.blogspot.be/2013/05/dag-283-hoe-dragen-mensenrechten.html

Afbeelding


We hebben mensenrechtenOrganisaties in deze wereld, zoals Amnesty International, 11.11.11., UNICEF, Oxfam, enzovoort - organisaties die zogezegd instaan om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in de wereld gerespecteerd worden. Maar wat ze doen is een fascinerend iets: ze zullen niet op politieke wijze een drukkingskracht worden die als doel heeft het hele economische en politieke landschap voor eens en voor altijd te veranderen, zodat de wereld op een structurele manier bestaat om een schending van de mensenrechten nagenoeg onmogelijk te maken.

Ze zullen mensen niet aansporen om de realiteit te onderzoeken en vragen te stellen bij hoe het komt in de eerste plaats dat we in onze maatschappij die zogezegd gebaseerd is op het politieke manifesto van de 'declaratie van de mensenrechten' zoveel organisaties nodig hebben die de ontelbare schendingen van die mensenrechten in deze wereld trachten aan te pakken, hetgeen nooit echt lukt omdat ze zich concentreren op het wegwerken van de symptomen en dus niet kijken naar de onderliggende ziekte, waardoor al wat ze doen uiteindelijk onvermijdelijk een druppels op een hete plaat zijn. En waarom is dat? Waarom is het dat die mensenrechten organisaties zich NIET bezighouden met het behandelen van de ziekte en de oorzaken/factoren die de ziekte gecreëerd hebben door bijvoorbeeld niet te laten weten aan mensen dat de schendingen van de mensenrechten niet zomaar bestaan omwille van een aantal hebberige en 'slechte' bedrijfsleiders die niet geven om een ander, maar dat die schendingen er zijn omwille van het economische en politieke systeem dat WIJ hebben toegestaan te bestaan en dat WIJ dagelijks ondersteunen in onze elke beweging/daad - en dat de ware oplossing voor het stoppen van de schendingen van de mensenrechten, is dat wij onszelf, onze levensstijl en onze politiek en economie veranderen?

WIJ zijn dus de oplossing om de schendingen van de mensenrechten te stoppen voor iedereen en alles hier op aarde, omwille van de relaties die WIJ dagelijks uitleven met onze directe omgeving, en omwille van de consequenties en gevolgen die die relaties creëren op de rest van het systeem in onze samenleving en in de wereld. En het is gezond verstand dat als WIJ weigeren te veranderen, dat niets in de wereld ooit zal veranderen. Als WIJ zelf niet genoeg geven om de mensenrechten, en om elk kind dat geboren wordt in deze wereld om onze relaties met onze omgeving en de impact/gevolgen van onze levensstijl op onze omgeving te onderzoeken en te veranderen tot wat het beste is voor de wereld , hoe kunnen we dan verwachten en geloven dat op de één of andere manier de 'mensenrechtenorganisaties' alles zullen 'oplossen' --- wanneer WIJ het probleem zijn?

Dus: waarom keren de mensenrechten organisaties zich niet tot ONS om ons te onderwijzen over hoe de wereld in elkaar zit, waarom en hoe de mensenrechten geschonden worden en hoe dat steeds een direct gevolg is van een economisch systeem dat misbruikende relaties creëert tussen landen en individuen, en dat het dus aan elk van ons is om op te staan en een statement te maken dat we dit systeem niet meer toestaan te bestaan en dat we, via onze participatie in dat systeem, het systeem en dus onszelf en hoe we in relatie staan met de rest van de wereld, zullen veranderen?

Bestaan de Mensenrechten Organisaties dan eigenlijk als onze 'stroman', ons 'PR-bedrijf' dat bestaat om aan de wereld de boodschap te geven dat we echt wel goede mensen zijn en dat we geven om wat er gebeurt in de wereld en dat we waarde hechten aan de 'mensenrechten', om in wezen de aandacht van de wereld af te leiden van het feit dat WIJ het probleem en de oorzaak van HUN lijden zijn en dat wij eigenlijk niet willen veranderen, we voelen ons te goed in onze comfortabele welvaardige levensstijl en dus hebben we 'geen zin' om de wereld te veranderen tot wat het beste is voor allen.

En dus hebben we er zelfs alle baat bij dat arme landen een miserabel en ondermaats onderwijssysteem hebben, zodat mensen nooit slim genoeg zullen worden om in te zien dat ze langs alle kanten geneukt worden in deze economische structuur en dat ze eigenlijk geen 'rechten' hebben omdat die 'rechten' onderhevig zijn aan GELD dat ze niet hebben, en zodat ze ons verhaaltje, waarin wij de reddende engelen zijn die hen zogezegd komen verlossen uit hun lijden met al onze 'organisaties' en dus niet de eigenlijke oorzaak, zullen eten als zoete koek.

Het is immers zo gemakkelijk voor ons om te doneren aan 'mensenrechten-organisaties' en ons dan goed te voelen en te geloven dat we 'geven om een ander' zonder enig inzicht te hebben in hoe het systeem werkt, en in hoe de mensenrechtenorganisaties opzettelijk niet ontworpen zijn om de oplossing te bieden maar zelfs bestaan om ons af te leiden van het feit dat WIJ het probleem zijn en dat WIJ onszelf en onze samenleving moeten veranderen - zodat we onze comfortabele superieure levensstijl niet moeten opgeven en onszelf kunnen verschuilen achter en rechtvaardigen met de stelling dat we 'het niet wisten'.


Voor zij die klaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld en zichzelf te onderwijzen, onderzoek Desteni en Equal Money - en lees vooral ook de Economic's Journey to Life

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Dag 377: Terug naar het Begin in het Process van Geest naar

Berichtdoor kimamourette » 09 Okt 2013, 15:37

Dag 377: Terug naar het Begin in het Process van Geest naar Leven
Afbeelding

Dit is een verderzetting van "Dag 376: Ego-Centrisme Versus Zelf-Opoffering -- Wat is het Beste voor Allen?" - waarin ik schreef over en onderzocht hoe het ego in en van de menselijke geest zichzelf boven het lichaam plaatst, en kennis en informatie gaat eren en vereren in en als het geloof dat kennis en informatie nodig is om te leven, en te bestaan - terwijl, die kennis en informatie niet draait rond leven of bestaan, maar rond Overleven en Voortbestaan.

Waarin, het niet eens gezond verstand is om te 'overleven' of 'voort te bestaan', in de zin van, hoe we het bestaan, het leven op aarde verwoesten en vernielen in onze persoonlijke strijd om ons persoonlijk individuele voortbestaan - terwijl, als we zouden geven om het leven, om het bestaan, in elk moment van ademhaling, dan zou het leven op aarde een hemel zijn voor alles en iedereen. En dus, is het eigenaardig hoe we Geloven dat we kennis en informatie gebruiken om te Overleven en om ons 'voortbestaan' te verzekeren, ondanks het feit dat we ten eerste in dit proces onze omgeving vernietigen en bijgevolg onszelf, die afhankelijk zijn van die omgeving om te bestaan, en dat we ten tweede letterlijk zowieso ten dode opgeschreven zijn, omdat ons leven hier op aarde eindig is, waardoor er niet eens zoiets bestaat als 'overleving' en 'voortbestaan', het is een Illusie, een Leugen, hetgeen zoveel wil zeggen als dat we ons leven hebben opgegeven in naam van een Leugen, dat we onszelf, ons leven, ons bestaan als het leven zelf, in en als het moment van ademhaling HIER, hebben weggegeven, gecompromitteerd en opgegeven aan kennis en informatie, aan een systeem in en als onze Geest die ons leven voor ons leidt terwijl wij in en als Goedgelovigheid erop vertrouwen dat dat systeem aan kennis en informatie waar wij onszelf aan hebben weggegeven ons ergens naartoe zal leiden - terwijl het ons in werkelijkheid enkel tot onze onvermijdelijke dood leidt.

En, wat ik zelf ook over het hoofd gezien had, terwijl ik deze blogs aan het wandelen/schrijven was over hoe de menselijke geest functioneert en werkt, is de mate waarin dit hele systeem zich afspeelt in mezelf - de mate waarin ik mezelf heb toegestaan te bestaan in en als dit programma/systeem van kennis en informatie als persoonlijke 'overleving' en 'voortbestaan' --- en hoe ik als het ware in dit 'voortbestaan' en 'overleving' in en als kennis en informatie in mijn geest, letterlijk mezelf voorbij aan het gaan was, 'voort' aan het gaan was aan het 'bestaan' en 'over' het 'leven' aan het gaan was, het Bestaan en het Leven zijnde wie ik werkelijk ben als het lichaam, als HIER. Hoe ik kennis en informatie aan het gebruiken was om mezelf af te scheiden van wie ik ben als HIER, op weg en op zoek naar een bepaald doel, idee, punt in de toekomst - waarin ik mezelf opzettelijk aan het afleiden en wegleiden was van het leven in en als mezelf HIER.

Omdat, het is, of het lijkt althans, zoveel makkelijker om het patroon van kennis en informatie te volgen, het patroon van het ego, van afscheiding -- het is immers wat ik mijn hele leven hier op aarde heb gedaan, het is hoe ik mezelf heb geprogrammeerd en heb laten programmeren sinds mijn kindertijd. Ik ben het zo gewoon om aan mezelf voorbij te gaan in wat ik doe, in hoe ik mezelf uitdruk, in wat ik zeg, in hoe mijn geest werkt - in de woorden die ik schrijf. Het is de gewoonte van de geest, van mezelf in en als de geest, om statements te maken, meningen te vormen, verkondigingen te doen en dingen te zeggen in en als kennis en informatie, in en als het ego-standpunt van 'dit is hoe het is' en 'dit is wat ik zie/weet/begrijp/realiseer' - maar het is een ander paar mouwen om die stellingen, die kennis, informatie, inzichten en realisaties op mezelf toe te passen en Zelf-Eerlijk te zijn. Eerlijk te zijn over het feit dat, wanneer ik het heb over 'de mens', dan heb ik het over mezelf, wanneer ik het heb over de kwaadaardigheid die bestaat in en als de menselijke geest, dan heb ik het over de kwaadaardigheid die bestaat in mezelf, wanneer ik het heb over de leugenachtigheid, het bedrog, de hebzucht en het egocentrisme dat bestaat in en als de mens, dan heb ik het over de leugenachtigheid, het bedrog, de hebzucht en het egocentrisme dat eigenlijk in mezelf bestaat, maar waar ik nooit eerlijk over geweest ben - eerlijk tegenover mezelf en tegenover het bestaan, het leven als mezelf.

Omdat, dit is wat kennis en informatie doet, dit is wat de Geest doet - de functie van kennis en informatie in en als de geest is precies om zelf-eerlijkheid tegen te gaan, om wat werkelijk bestaat in mezelf en wie ik werkelijk ben vanbinnen te verbergen en onderdrukken onder geloofsystemen, ideëen, definities, beoordelingen, meningen en opvattingen over Wie ik ben en over wat de Realiteit is van mezelf, in functie van: Overleving. Het is Liegen om te Leven, kleine leugentjes die ik geleerd heb tijdens mijn kindertijd - kleine onderdrukkingen van mezelf, hier en daar een compromittatie van mezelf, hier en daar een kleine leugen, een misleiding, een manipulatie, om te Overleven in deze realiteit -- kleine leugens die doorheen mijn leven en ontwikkeling in deze wereld hebben opgestapeld tot een grote Leugen die ik nu ben en leef. Waarin, ik nu zo tsjokvol zit van leugens als kennis en informatie in en als mijn Gedachten, dat ik niet eens meer zie, weet of besef wie ik eigenlijk echt ben, wie ik werkelijk ben vanbinnen --- omdat ik geleerd heb om mijn innerlijke realiteit te verbergen, onderdrukken en verwaarlozen - en daarin het Leven zelf, het Bestaan, te onderdrukken, verbergen en verwaarlozen in functie van Overleving en Voortbestaan... zogezegd.

In het nieuwe Eqafe interview van Anu, heeft hij het over 'Back to Basics', terug naar het begin - en dat wil zeggen, terug naar zelf-eerlijkheid, even stilstaan, even stoppen en beseffen dat --- het niet uitmaakt hoe lang ik al in dit proces gewandeld heb, hoeveel realisaties of inzichten ik verworven heb, het maakt allemaal niet uit omdat, zolang er geen Zelf-Eerlijkheid aanwezig is, is het allemaal maar kennis en informatie in de Geest, niet anders dan wat ik mijn hele leven gedaan heb, hoe ik altijd al bestaan heb.

Als ik niet zelf-eerlijk ben in elk moment van ademhaling, vindt mijn geest altijd wel een manier om het Ego weer op te bouwen, om de ervaringen, realisaties en inzichten in 'wie ik ben', in 'de menselijke geest', die ik heb opgebouwd doorheen het proces dat ik bewandeld heb, te gebruiken om een 'alter ego' te creëren, een Systeem, een Programma van kennis en informatie, waarin ik GELOOF, net zoals ik altijd al geloofd heb doorheen mijn bestaan, dat ik 'goed' en 'juist' en 'correct' en 'eerlijk' en 'rechtvaardig' en 'positief' ben, en al wat je wilt - maar het is niet echt, het is een Beeld, een idee, een Geloof van/over Wie ik ben dat bestaat in mijn geest, omdat, Zelf-Eerlijkheid in werkelijkheid niets te maken heeft met hoe lang ik al dan niet in mijn proces gewandeld heb, hoeveel inzichten ik verworven heb, hoeveel ik al dan niet zie of begrijp of besef in verband met hoe alles in elkaar zit. Zelf-Eerlijkheid is HIER, simpel.

Zelf-eerlijkheid is de beslissing om te stoppen met mezelf te verbergen achter mijn woorden, om te stoppen met mezelf te onderdrukken onder mijn gevoelens en emoties en gedachten, om te stoppen met mezelf te verbergen achter Angst -- en om te durven, het lef, de moed en de standvastigheid te hebben om te Staan, en te blijven staan, in elk moment opnieuw - niet om te overleven of voort te bestaan, niet omdat het goed, juist, correct, rechtvaardig, eerlijk of positief is, niet om iets te bewijzen aan 'Andere Mensen' -- maar omdat het is wie ik ben, omdat ik eerlijk ben met mezelf, omdat ik HIER besta en ik erken en zie, besef en begrijp dat ik HIER besta en omdat ik mezelf als het bestaan HIER eer, respecteer, aanvaard en omarm - omdat ik de beslissing maak om te bestaan als het levende voorbeeld van wat het beste is voor elk levend wezen op aarde: zelf-aanvaarding, zelf-respect, zelf-omarming, zelf-eerlijkheid.


Wordt Vervolgd in Dag 378

kimamourette
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 Mar 2009, 13:08

Re: Kim's blogs en vlogs

Berichtdoor kimamourette » 03 Okt 2014, 00:14

Dag 561: Hoe Verander ik mijn Relatie tot mijn Eigen Geest op Fysiek Vlak
Het Transformatie Proces van Emotionele Zelf-Sabotage


Ik heb dan een proces toegepast van zelf-onderzoek, zelf-vergeving en zelf-correctie in mijn schrijven in relatie tot het zelf-sabotage patroon van angst om te falen ten gevolge van het creëren van toekomstbeelden en -projecties dat ik had ontdekt in mezelf. En dus nu dat ik die stappen heb toegepast is het een kwestie van mij gewaar worden wanneer ik in dat patroon stap in mijn dagelijkse realiteit, zodat ik, wanneer ik het zie en opmerk, mezelf kan stoppen en mezelf kan veranderen in mijn relatie tot het patroon.

Mezelf veranderen in relatie tot het patroon gebeurt namelijk in het moment dat ik mij gewaarwordt dat het opkomt in mezelf, het moment dat er bijvoorbeeld specifieke gedachten in mijn geest komen -- zoals gedachten van angst in relatie tot toekomst-ideëen en -beelden in mijn geest, bijvoorbeeld 'ik kan dat niet', 'ik zal het niet kunnen', 'ik zal falen', 'ik ben daar niet slim genoeg voor', 'ik heb niet genoeg ervaring', 'ik ben niet voldoende voorbereid', enzovoort --- allemaal gedachten die dan een energetische reactie en ervaring van minderwaardigheid, inferioriteit en angst produceren in mezelf waarin ik dan mezelf identificeer met die gedachten en die gedachten ga aanvaarden in mezelf als een definitie van 'wie ik ben' in en als mezelf. En, vanaf het moment dat ik mezelf dus toesta emotioneel te reageren op de gedachten, ben ik als het ware 'verloren' in die zelf-definities, en verloren in de illusie dat die gedachten werkelijk 'zijn wie ik ben' omdat ik geloof dat de energie die ik ervaar in mezelf in reactie op de gedachten is 'wie ik ben'.

Dus, om dit niet te laten gebeuren en mezelf dus niet verloren te laten geraken in deze specifieke zelf-neerhalende zelf-definities - sta ik mezelf niet toe in de energie te gaan --- en dat kan ik doen door in het moment dat ik de gedachten zie opkomen in mijn geest, onmiddellijk mezelf ervan gewaar te maken van het specifieke patroon dat aan het activeren is in mijn geest, namelijk het patroon van zelf-sabotage door het creëren van toekomst-beelden en -projecties en om in dat moment van gewaarzijn te ademen en mezelf in mijn ademhaling als het ware te stabilizeren en een standpunt van authoriteit in te nemen in relatie tot mijn emoties, omdat ik weet en mij ervan gewaar ben dat volgens het patroon dat aan het activeren is, de energie zal volgen op de gedachten --- omdat dat nu eenmaal is hoe ik mezelf in mijn geest doorheen mijn leven geconditioneerd heb.

Door in dat moment dan te ademen breng ik mezelf uit mijn geest en in mijn fysieke lichaam, waarin ik de macht heb om stabiel te blijven in relatie tot de energie die opkomt in mezelf, zijnde de emotionele reactie van angst, minderwaardigheid en onzekerheid en mezelf dus niet te laten meevoeren door die energie en zo verloren te geraken in de zelf-definities in en van mijn geest in relatie tot wie ik zogezegd ben tegenover mijn eigen toekomst - als zijnde 'minderwaardig'.

Dit is de techniek die ik, na het bewandelen van de eerste stappen met betrekking tot het begrijpen van en het creëren van een gewaarzijn in mezelf in relatie tot het specifieke patroon in mijn geest en hoe dat patroon precies werkt, functioneert en bestaat, kan gebruiken om mezelf op fysiek vlak, in mijn innerlijke realiteit zowel als mijn externe fysieke gedrag, expressie en beleving, te veranderen en te 'corrigeren' --- waarin ik bijvoorbeeld mezelf niet meer toesta te reageren met angst en minderwaardigheid in mezelf in relatie tot toekomstprojecties en -plannen en bijgevolg mezelf ook niet meer zal toestaan op te geven --- en zo zal ik mezelf de kans geven om het woord Success te leven in en als mijn leven - door het patroon van Falen dat bestaat in en als gedachten, gevoelens en emoties in de geest te corrigeren en te veranderen, of althans door mijn relatie tegenover dat patroon te veranderen.
- See more at: http://kim-reisnaarleven.blogspot.com/2 ... C5Y1q.dpuf


Terug naar “Zeven jarige Reis Naar Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron