Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Gebruikersavatar
Ann
Berichten: 90
Lid geworden op: 02 Mar 2009, 17:26

Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor Ann » 16 Jan 2010, 12:07

By Esteni, translated in dutch

Bedrijven en geld-circulatie:
Als we kijken naar de wereld dan zien we hongersnood, oorlog, hebzucht, vervuiling, overleving van de sterkste etc… Ons huidig geld system heft dat als gevolg, en dat we dit als manier van leven hebben geaccepteerd is onaanvaardbaar. We weten allemaal dat er een verandering nodig is, maar waar te beginnen?
We keken naar sommige van de basis principles die nodig zijn om een plek te hebben om te leven, voedsel te hebben, de basis noden om te leven in deze realiteit zonder angst waar onze volgende maaltijd vandaan zal komen, zonder angst voor je leven. En dus keken we hoe we dit onder een banner konden plaatsen: een gelijk systeem.
Het gelijkheids systeem zorgt ervoor dat alle wezens voedsel hebben en onderdak in deze wereld, de basis behoeften om te leven.

Een 2de punt komt op door de vragen over wat er gebeurd voor degenen die meer willen dan enkel hun basis behoeften. En dus keken we hoe we dit onder een banner konden plaatsen: een entertainment systeem. Het entertainmet systeem zal werken in samenwerking met ons gelijkheids systeem, waar een individu meer kan verkrijgen dan enkel de basis behoeften, zoals ze individueel verlangen en uitdrukken.

Neem deel in onze forums om te werken aan een oplossing voor een nieuw geld systeem dat alle leven zal steunen in gelijkheid.

We kijken naar een nieuw systeem dat werkt met deze 2 punten. Want zoals met elk systeem hebben we een methode nodig om waarde te ruilen, en dus hebben we een currencie nodig.
Het eerste punt is een gelijkheid systeem dat ervoor zorgt dat alle wezens een dak boven hun hoofd hebben en eten op tafel. Dit gelijkheids systeem heeft een currency genaamd: Equalities – The Symbol: ?

Het 2de punt is het entertainment system dat ervoor zorgt dat degene die meer willen dan hun basis behoeften, meer kunnen verkrijgen. The Entertainment System has a currency called: Labours – The Symbol: ?1. Alle bedrijven zijn bezit van “het volk” van de staat.

Het eerste wat degenen met geld of bedrijf gaan zeggen is: “wie gaat er verantwoordelijkheid nemen?”. De angst bestaat dat er geen orde gaat zijn en niemand die beslissingen zal nemen over wat het beste is voor het bedrijf. Wat we moeten onthouden is dat de enige reden om geen verantwoordelijkheid te nemen is omdat de baas normaal gezien niet graag heeft dat de werknemers beslissingen nemen.
Bedrijven in handen van het volk.
waarom?
In handen van individuen zorgt het voor hebzucht en macht. Die combinatie is goed enkel voor degene die de bedrijven hebben en zo creëert het jaloezie bij degene die geen bedrijven hebben.
Hierdoor gaan degene die het niet hebben hetzelfde willen, het wordt een rat race. Het gevolg van zo’n gedrag is, dat die personen alles gaan doen wat nodig is om te verkrijgen wat ze als individu denken te moeten hebben.
Die acties worden schadelijk voor het milieu, en het creëert een corrupte economie die uiteindelijk andere bedrijven en het algemeen goed schade gaan toebrengen. Zo lang bedrijven toebehoren aan individuen, waarbij de individuen de kans hebben om rijkdom te vergaren en het systeem te boosten, zal het een destructieve/negatieve omgeving/systeem creëren, zoals degene die we nu hebben.

Als we weer de eigendom plaatsen in de handen van het volk dan creëren we een omgeving waar een bedrijf enkel zal produceren wat mensen nodig hebben om effectief te kunnen functioneren in de wereld. Ons huidig systeem creëert valse noden via de emotionele training, en verspreid reclame en boodschappen die verlangens creëren, gebaseerd op de hebzucht en desperation van bedrijven om te kunnen blijven bestaan.
2. Hoe worden mensen tewerk gesteld?
In ons huidig systeem worden kinderen methodisch geschoold en zo voorbereid om de maatschappij in te gaan met bepaalde vaardigheden. Ik vond mijn basis schooling effectief om te kunnen werken in de maatschappij. Alhoewel het specifieke vak dat ik had aangeleerd niet genoeg was om te gebruiken na school. Dus men zou zeggen dat ik niet genoeg vaardigheden had om te gebruiken in de maatschappij na mijn scholing.
In dit document, om verder te gaan over “bedrijven in het nieuwe systeem”, gaan we ervan uit dat studente die effectieve training dus wel hebben gehad.

Dezer dagen vind men competitie en rivaliteit tussen de werkkrachten in bedrijven. Onze emotionele respondsen tegenover anderen zijn gebaseerd op macht en de competitie naar dominantie. Dit is de exacte duplicatie van het systeem dat we hebben op dit moment. Macht en dominantie door bezit (ownership). Het is dus logisch te zien dat het wegnemen van dit “bezit”(ownership) die sociale druk zal verlichten, en dus de dynamiek veranderen binnen de sociale structuur van werkkrachten in een bedrijf.
Werkkrachten zijn in dienst genomen omdat ze ofwel de nodige vaardigheden bezitten om in het bedrijf te functioneren, of omdat ze in staat zijn die vaardigheid te verkrijgen die nodig is. In ons huidig systeem gaan mensen daar naartoe waar ze denken het meeste geld en zekerheid te verdienen. Het creëert een maatschappij waarin mensen bang zijn om het slachtoffer te worden en de dupe te zijn van het systeem.
In het nieuwe systeem zal men deelnemen in het “entertainment systeem” door waarin men goed/effectief is te doen, of vaardigheden te ontwikkelen waar men denkt goed in te zijn. De kinderen van die maatschappij zullen geen hebzucht kennen in de vorm van bezit en misbruik in de naam van bedrijven.

Hoe zal die “werkkracht” worden gemotiveerd.
In het begin zal de oudere generatie die het kapitalistische systeem herinnert, motivatie nodig hebben omdat dat alles is wat ze kennen – Ik moet werken om te krijgen wat ik wil. En dit is het beloningssysteem dat nu bestaat in het systeem. Werk, en iemand verkrijgt Labours - ? - waarmee je de verlangde goederen kan kopen. Terwijl de generatie het kapitalistische systeem begint te vergeten dat opgezet was, zal de nieuwe generatie opzetten met een andere motivatie. Een motivatie om zich te mengen in bedrijven waar hun vaardigheden gescherpt worden. Als ik “vaardigheden” zeg dan wijs ik naar hetgeen het individu heeft gevonden om zichzelf uit te drukken en leuk vindt in expressie. ‘werk’ in de nieuwe maatschappij is dus niet gebaseerd op angst voor overleven, maar in de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en de beloningen die daarmee geassocieerd worden.

Dus de individuen die tewerk gesteld zijn, zijn tewerk gesteld in posities in bedrijven waar hun vaardigheden het best benut en ontwikkeld kunnen worden. Dus posities in bedrijven zijn niet langer gebaseerd op wie er het meeste betaald wordt, want dit zal niet bestaan. Elke individu word betaald in Labours ? - volgens de hoeveelheid uren die iemand werkt bij/voor een bedrijf – zie onder “hoe werkkrachten betaald worden”. Dus elk individu wordt persoonlijk verantwoordelijk voor hun werk ethiek en de sociale dynamiek van 1 die meer is dan een ander bestaat niet, en er is niemand die meer machtig is (die meer geld heeft/meer betaald wordt) dan een ander. Er is enkel gezond verstand voor wat het beste is voor allen. Natuurlijk is er nooit altijd overeenstemming tussen mensen op dit punt, dus zal er een systeem zijn binnen een bedrijf waar de finale beslissingen genomen worden in/door een board room.
3. How is manufacturing of products managed including quality and resources
Each individual who has been assigned a post will have in effect a minimal quality and quantity as a reference to their post. Not adhering to these quality and or quantity principles will deem one as ineffectual for that post and hence one should be placed in a better suited work description for ones skills.

De manufacturatie van producten is direct verbonden aan wat mensen feitelijk echt nodig hebben op aarde, en is niet gebaseerd op hebzucht, dominantie of macht. De productie van triviale goederen zal stoppen omdat de markt van deze producten niet gedreven wordt door geld, maar door het algemeen goed van alle wezens op deze planeet.

Dus zijn het de mensen die beslissen welke bedrijven blijven en welke hier enkel waren om winst te maken. Want door de participatie van de mensen en de directie die de mensen nemen als globale maatschappij zal bepalen of een bedrijf blijft of niet. Een bedrijf is enkel in plaats als “de mensen/het volk” de goederen/productie van het bedrijf gebruiken.

Dus de bedrijven van de toekomstige maatschappij zullen trainings gronden voor individuele vaardigheden zijn als expressie van het individu.

As the skills that are developed within the training ground of a company is the expression of the individuals, as well as the individuals or companies that purchase the goods produced by the company is the individualized expression of the individuals that purchase these goods.

De grondstoffen van de planeet
We kijken naar de huidige structuur van hoe bedrijven werken;
In ons huidig systeem zal een bedrijf keuzes makes gebaseerd op wat het beste is voor het bedrijf. En duidelijk, door ons huidig systeem als wat het beste is voor winst te maken. Dus een bedrijf zal zijn keuzes maken gebaseerd op geld/winst. Dit heeft geleid tot een globale maatschappij waar onze omgeving verkracht word en waar misbruik bestaat in de naam van geld.

Het is logisch dat wanneer geld uit de berekening wordt genomen, en de mensen de beslissende factor worden om directie te geven aan een bedrijf zijn richting, dat in een systeem van gelijkheid we zouden realiseren ,dat als een bedrijf een keuze maakt, dit effect heeft op de omgeving en het volk dat in die omgeving woont, dat de mensen in dat bedrijf alle factoren in acht zullen nemen – wat het beste is voor iedereen, alvorens beslissingen te maken die effect hebben op onze omgeving.
Ons huid system van bezit plaatst het individu in een positie van angst voor overleving, en door die angst zullen zee r alles aan doen om hun overleving binnen het bedrijf te verzekeren. Dit is duidelijk niet wat het beste is voor allen- het is enkel het “beste” voor de individuen verbonden aan dat bedrijf. Zelfs dit “beste” is geen ware reflectie van wat het beste is voor individuen, want het is enkel het beste voor hen in de vorm van financiele veiligheid. Eens wanneer die misleiding van bezit van bedrijven verwijderd is, en de stank van hebzucht en winst weg is, zal het volk realiseren dat elke participatie effect heeft op de planeet, en dus onszelf.

Dus als het volk zich heeft gerealiseerd dat hun acties in een specifiek bedrijf schadelijk zijn voor de planet of bevolking. De mensen hebben dan de kracht om te veranderen van richtingen, of het bedrijf sluiten zonder bang te moeten zijn voor overleving, want voor hun basis noden zal gezorgt worden binnen het gelijkheids systeem. De individuele werknemers zullen niet de nood hebben het bedrijf te beschermen dat een destructieve werking heeft op de natuur, de planeet of de mensen, en dus zullen de mensen de vrijheid hebben van de angst voor overleving, om te beslissen wat het beste is voor allen.

4. Kosten van verkopen
Cost of Sales – COS binnen de nieuwe maatschappij Is de prijs die goederen hebben. Er is geen winst nodig voor een bedrijf, want een bedrijf produceert het equivalent van de goederen die verkocht worden. We zullen hier dieper op ingaan.
COS – wordt bepaald hoeveel Labour uren ? nodig zijn om een product te creeeren.
Wanneer er machines nodig zijn in de productie, zal de berekening het aantal uren ? erbij berekenen gedeeld door de hoeveelheid die de machine kan produceren.
Als er puur materiaal nodig is in de productie, zal de berekening het aantal labour hours ? erbij berekenen die het nodig had om die pure materialen te verkrijgen.

Dit is de basis van hoe zo’n systeem zal werken – hier is een voorbeeld:
Laten we het voorbeeld gebruiken van een deur en deurlijst bedrijf die verschillende producten vervaardigen. Maar we zullen voor dit voorbeeld 1 specifiek product gebruiken: een houten deur met de inscriptie “eagle” erin.

We gaan in dit voorbeeld het aantal labour hours niet letterlijk nemen, dit is enkel om de berekening te verduidelijken.

Het pure material:
Hout dat nodig is voor de productie van 1000 eagle houten deuren heeft een totale waarde van ?1000.
Die worden aangekocht door het bedrijf.
Per unit = ?1000 units van hout = ? 1 per product unit

De machines:
Er zijn 2 machines nodig voor productie van die deuren.
Machine 1 heeft een waarde van ?30000 en een levensspan van 100 000 units
Machine 2 heeft een waarde van ? 40000 en een levensspan van 500 000 units

Uitwerking van de ? kosten die nodig zijn voor productie van een unit
Machine 1 = ?30 000 / 100 000 units = ? 0.3
Machine 2 = ? 40 000 / 500 000 units = ? 0.08

Laten we zeggen dat van start to einde, de uren die individuele werkkrachten werken met of aan een deur is berekend op ?5

De COS van zo’n deur zal zijn:
Puur materiaam + Machine 1 kost + Machine 2 kost + Labour hours werknemers
= ?1 + ? 0.3 + ? 0.08 + ?5
= ?6.38

Natuurlijk is dit een kleuter berekening, gebruikt om dit duidelijk te maken/
Er zijn nog andere factoren die we in acht moeten nemen, zoals wear and tear, productie verlies, aantal werkkrachten inzetbaar etc… Ik laat deze berekeningen aan de wiskundigen en analysten die direct verbonden zullen zijn aan die bedrijven van de toekomst.

Voor het doel van deze oefeningen hebben we een product dat ? 6.38 kost, en zal verkocht worden aan ? 6.38

5. Reclame
De reclame de producten van een bedrijf zullen direct verbonden zijn aan de benodigdheden van het individu. Dus een centrale computer systeem zal alles bijhouden van alle producten die beschikbaar zijn, en het individu zal in staat zijn te browsen door dit systeem zodat ze het nodige product kunnen vinden dat ze nodig hebben.
Dus de huidige reclame in het systeem, waar ze noden creëren en de markt overvloeden met reclame en zo verlangens creëren, zal uitsterven.
Dus bedrijven worden gestuurd door “het volk” en niet het omgekeerde.

6. Hoe worden werknemers betaald & het systeem
De waarde van het bedrijf wordt direct verbonden aan de som van het aantal labour hours die erin zitten. Elke werknemer wordt betaald naar de hoeveelheid labour hours ? hij doet in dat bedrijf.

Een centraal computer systeem zal bijhouden hoeveel labour hours iemand spendeert in een bedrijf, en zal die Labour Hours ? als Labours ? inloggen bij het individu zijn bank rekening. Het individu heeft dan de vrijheid om die labours aan producten te besteden naar eigen keuze.

Hoe zal dit system werken vanuit het bedrijf zijn perspectief
The company’s liquidity is all determined by the Labour Hours ?. Hence each company will have it’s determined equations per product and availability that will determine how COS is equated that will keep the companies Labour Hours ? liquid. Above is given a basic example of such an equation is determined.
There is no profit required for the individual company as there are no expenses that will not be directly related to production of product or future product that will be equated into the COS of the products created.
The simplicity’s of –
• There is no rent to be paid as the company is in existence because it is required by the people to be there, and all property belongs to ‘the people’
• All running expenses is equated into the equation of COS
• All future products research and development is also equated into the equation of COS.

This has been the first draft of an Equal Money System and How Companies will fit into the creation of such a system
Laatst gewijzigd door Ann op 16 Jan 2010, 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.

Jozien
Berichten: 101
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 12:14

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor Jozien » 16 Jan 2010, 16:38

Dank je!
You Tube: http://www.youtube.com/user/JozienFokkert
Face World:http://www.faceworldfaceoff.com
Blog:http://jozien-onenessandequality.blogspot.com

Gebruikersavatar
Martijn
Berichten: 980
Lid geworden op: 09 Mar 2009, 17:01
Locatie: Valthermond
Contact:

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor Martijn » 17 Jan 2010, 23:55

fijn om kennis van te nemen!
geen reclame pfff. Ik dacht ook al: gewoon laten zien wat een product kan en that's it. Informatief.

ook dat een bedrijf er niet op uit is zoveel mogelijk winst te maken, want nu weet nooit of je onnodig veel betaalt, of dat iets maar een korte levensduur heeft. Gewoon goeie spullen.

Nu is het vaak zo dat als iets stuk gaat dat het onbetALBAAR IS OM HET TE LATEN REPAREREN, of duurder dan een nieuwe kopen. Zal dat veranderen in het nieuwe systeem...
Bezoek mij op Facebook: www.MartijndeGraaf1001.facebook.com

sambal

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor sambal » 09 Mei 2011, 20:17

"De manufacturatie van producten is direct verbonden aan wat mensen feitelijk echt nodig hebben op aarde, en is niet gebaseerd op hebzucht, dominantie of macht."

en wie gaat dat dan bepalen? hebben we iphone nodig, ipod? internet? blijkbaar wel, zonder youtube zou de boodschapt van deze site niet getransporeerd kunnen worden. Als we internet nodig hebben dan hebben we computers, electriciteit en websites nodig. Hoe kom je aan een definitie van wat je 'echt' nodig hebt?

sambal

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor sambal » 09 Mei 2011, 20:20

"Een centraal computer systeem zal bijhouden hoeveel labour hours iemand spendeert in een bedrijf, en zal die Labour Hours ? als Labours ? inloggen bij het individu zijn bank rekening. Het individu heeft dan de vrijheid om die labours aan producten te besteden naar eigen keuze."

centraal? voor de hele wereld? voor boeren in Albanie, en eskimo's.., of daklozen in Moskou ? Die hebben wel basisbehoeften, waar ze net zoveel recht op hebben als ieder ander..

Gebruikersavatar
Reginald
Berichten: 176
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 00:56
DIP: Ja
Locatie: HERE
Contact:

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor Reginald » 12 Mei 2011, 01:25

sambal schreef:"De manufacturatie van producten is direct verbonden aan wat mensen feitelijk echt nodig hebben op aarde, en is niet gebaseerd op hebzucht, dominantie of macht."

en wie gaat dat dan bepalen? hebben we iphone nodig, ipod? internet? blijkbaar wel, zonder youtube zou de boodschapt van deze site niet getransporeerd kunnen worden. Als we internet nodig hebben dan hebben we computers, electriciteit en websites nodig. Hoe kom je aan een definitie van wat je 'echt' nodig hebt?


Het referentie kader van ons als maatschappij is vertekend. Luxe artikelen kunnen aangeschaft worden in een gelijkheids-geldsysteem. Wat echt nodig is zijn de basis behoeften evenals een goede bodem om skills eigen te maken middels educatie. Uiteraard zullen er prioriteiten gesteld moeten worden wat echt nodig is en wat niet. Door de huidige concurrentie-strijd om het consumerisme in stand te houden ziet men niet hoeveel er verspild wordt en dingen onnodig geproduceerd.

sambal schreef:"Een centraal computer systeem zal bijhouden hoeveel labour hours iemand spendeert in een bedrijf, en zal die Labour Hours ? als Labours ? inloggen bij het individu zijn bank rekening. Het individu heeft dan de vrijheid om die labours aan producten te besteden naar eigen keuze."

centraal? voor de hele wereld? voor boeren in Albanie, en eskimo's.., of daklozen in Moskou ? Die hebben wel basisbehoeften, waar ze net zoveel recht op hebben als ieder ander..


Centraal betekend Centraal en dus voor iedereen. Boeren in Albanië, eskimo's en de huidige daklozen hebben net zoveel recht om te bestaan als een ander en dus is het belangrijk dat niemand niet in een gelijkheids-geldsysteem kan meedingen. Daklozen zullen overigens verleden tijd zijn.
Bekijk mijn video's op | Youtube | AntiHate
Lees mijn blogs op | Blogger (7yrs to life in dutch) | Unsharedstories.com
Bevriend me op | Facebook

sambal

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor sambal » 12 Mei 2011, 08:02

Het lijkt me zo'n enorme klus om iedereens werk-uren bij te houden.

Gebruikersavatar
Ann
Berichten: 90
Lid geworden op: 02 Mar 2009, 17:26

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor Ann » 16 Mei 2011, 12:53

Dat wordt zowiezo al bijgehouden in ons huidig systeem hoor, door prik klokken enzo. Is niet zo moeilijk, en als er een betaling aan vasthangt vergeten mensen het niet. + Je kan niet zeggen dat je meer hebt gewerkt als er bvb een begin en eind uur is.

sambal

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor sambal » 02 Jun 2011, 13:06

Ann. Dat wordt toch niet wereldwijd bijgehouden, toch niet op de steppen van mongolie, de bergen van albanie of de woestijn in Afrika. Hoe gaat dat werken? Ik lees het nergens. Ik heb inmiddels veel van het materiaal gelezen maar zie geen enkele mogelijkheid (en ook geen beschrijving) om dit praktisch in te voeren. Het klinkt als totalitair socialisme, waarbij diegenen die niet mee willen doen een onduidelijke positie hebben ('they will be irrelevant') om maar niet te spreken van dat bio-chip verhaal, dat kan ik al helemaal niet serieus nemen.

Gebruikersavatar
IngridBloemheuvel
Berichten: 258
Lid geworden op: 28 Dec 2008, 00:46
DIP: Ja
Contact:

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor IngridBloemheuvel » 02 Jun 2011, 16:39

Dat zal wereldwijd toch bij te houden zijn - overal ter wereld communities die allerlei zaken regelen stel ik me zo voor. Ik weet niet of er dan nog mensen in bijvoorbeeld de woestijn van Afrika zullen willen leven trouwens - geen idee.

Het is niet zo dat alle details al uitgewerkt zijn - dat kan ook niet want we hebben het hier over een super-democratisch stelsel waarin ieder mens een stem heeft. Buiten dat moet er nog veel onderzocht en uitgewerkt worden en alle input en hulp is hierbij welkom. Alleen kritiek leveren en niet met een alternatieve oplossing komen en meedenken in positieve zin - daar staan we niet voor open. Zulke mensen bannen we vrijwel direct - hebben we geen tijd voor.

Mensen die weigeren zich als 'gelijke' op te stellen zullen zich buiten het stelsel plaatsen en zodoende ook niet de voordelen genieten. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zich zo zou opstellen in een wereld waar steeds meer mensen doordrongen raken van de noodzaak een andere wereld op te bouwen en zorg te dragen voor alles en iedereen en jezelf - vanuit een veranderend besef van wie je als mens werkelijk bent = Leven en niet de mind, het ego en niet geld en overleving.
Keuze is iets wat niet werkelijk bestaat: je kiest voor Leven of voor de mind (en dan ga je dood, kom je terug en staat opnieuw voor de "keuze": Leven; gelijk aan en een met alles of scheiding van alles en iedereen en jezelf= de mind en ego) Uiteindelijk zal je het idee 'keuze' laten vallen doordat je je realiseert dat er maar één optie is: Leven één en gelijk aan alles.

Over de microchip: waarom je daar zo druk over maken? Zoals het nu is zijn we allemaal al door en door gecontroleerd, geobserveerd, genoteerd enzovoort. Waarom dat niet omzetten in iets dat het Beste voor Alles op 't oog heeft en bewaakt?
Ik denk dat je je nog laat beïnvloeden door de conspiracy theorieën? - waarbij de angst voor ultieme controle door Big Brother, de Elite, een behoorlijk grote rol spelen.

De term totalitair socialisme gaat niet op voor het Gelijkheids-Geldsysteem daar we een compleet nieuw systeem bespreken - NIET gebaseerd op geld (zelfs het socialisme is een afgeleide vorm van kapitalisme).
Ik ben geen Wie, ik ben Hier
Op Weg naar Leven

Gebruikersavatar
Reginald
Berichten: 176
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 00:56
DIP: Ja
Locatie: HERE
Contact:

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor Reginald » 03 Jun 2011, 00:10

sambal schreef:Ann. Dat wordt toch niet wereldwijd bijgehouden, toch niet op de steppen van mongolie, de bergen van albanie of de woestijn in Afrika. Hoe gaat dat werken? Ik lees het nergens. Ik heb inmiddels veel van het materiaal gelezen maar zie geen enkele mogelijkheid (en ook geen beschrijving) om dit praktisch in te voeren. Het klinkt als totalitair socialisme, waarbij diegenen die niet mee willen doen een onduidelijke positie hebben ('they will be irrelevant') om maar niet te spreken van dat bio-chip verhaal, dat kan ik al helemaal niet serieus nemen.


Er zijn zeer weinig groepen die niet in het huidige economische systeem meedoen. En zij die niet meedoen zijn de mensen inderdaad in de verafgelegen stukken. Toch zijn er ook veel mensen in de verafgelegen stukken die wel onderhevig zijn aan het economische systeem. Waar jij naar kijkt is het ingangspunt van onmogelijkheid. Je snapt zelf hopelijk ook wel dat wanneer de noodzaak er is alles aangepast kan worden op een praktische manier. Het is geen totalitair socialisme, omdat socialisme ook een product is voortgekomen uit welvaart. Het gros van de mensen die zich sociaal noemt en gedraagt komt ook voort uit angst. Diegene die 'niet' mee willen doen zijn alleen de mensen die hun eigen leven, hun eigen arbeid, zien als waardevoller dan dat van iemand anders. Zelfs in de EMS zullen zij genieten van wat het allemaal inhoudt. Uiteraard hebben de mensen die niet mee willen doen een 'ongedefinieerde' positie, wat willen ze überhaupt doen wanneer misbruik niet meer getolereerd wordt en mensen zich niet meer te hoeven laten misbruiken om te overleven? En de 'they will be irrelevant' moet je niet uit context trekken. Het merendeel van de mensheid zal gaan voor de EMS en we werken met het democratie - one man, one vote - stelsel. Zij die niet mee willen doen, stemmen niet en we weten allemaal hoeveel zin dat heeft. Zij die tegen stemmen houden zich niet bezig met oplossingen voor de langere termijn of oplossingen voor de hele mensheid, wanneer gezien wordt dat zij het leven van een ander minderwaardig zien aan hun eigen leven, zullen de mensen om hun heen ook geen vertrouwen meer leggen in hun handen.

Sambal, wat jij niet serieus kan nemen is je twijfel of geloof, dat misbruik er nu eenmaal bij hoort. Zelfs een bio chip heeft praktische toepassingen, kijk maar dat ze nu bijv. kanker al kunnen opsporen via het bloed. De hedendaagse mens is bezeten met het idee van anonimiteit, terwijl alles wat zij doen op hun computer, hun locatie te achterhalen is via hun tomtom/iphone. Hun geldzaken bekend zijn bij de belastingdienst. Dit wordt allemaal getolereerd en niet gezien als 'invading van privacy' en vrijwel iedereen in de welvaartslanden maakt hier gebruik van. En uiteraard zijn er mensen die vanuit paranoia maar gaan internetten vanuit de bieb, maar hoeveel mensen ken jij daarvan?
Bekijk mijn video's op | Youtube | AntiHate
Lees mijn blogs op | Blogger (7yrs to life in dutch) | Unsharedstories.com
Bevriend me op | Facebook

Gebruikersavatar
IngridBloemheuvel
Berichten: 258
Lid geworden op: 28 Dec 2008, 00:46
DIP: Ja
Contact:

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor IngridBloemheuvel » 03 Jun 2011, 17:20

Sambal heeft ons forum verlaten - lol - wat staat dat er melodramatisch :mrgreen:
Ik ben geen Wie, ik ben Hier
Op Weg naar Leven

Gebruikersavatar
Martijn
Berichten: 980
Lid geworden op: 09 Mar 2009, 17:01
Locatie: Valthermond
Contact:

Re: Het nieuwe geld systeem en hoe het zal werken

Berichtdoor Martijn » 06 Jun 2011, 10:58

ok bedankt voor de info
Bezoek mij op Facebook: www.MartijndeGraaf1001.facebook.com


Terug naar “Voorbeelden van Praktisch Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron