Ex-sportliefhebber gere

wat er gebeurt nadat je bent overgegaan
admin1
Beheerder
Berichten: 124
Lid geworden op: 28 Dec 2008, 00:05
Contact:

Ex-sportliefhebber gere

Berichtdoor admin1 » 30 Jan 2009, 23:21

"Wel, ik was één van die eikels die geloven dat ze de heerser zijn over hun wereld.
Ik ging me te buiten aan vrouwen, alcohol, auto's en rugby. Ja, dat was het wel zo'n beetje.
Mijn hele wereld draaide alleen daarom."

- De Vlieg, geïnterviewd op 9 november 2008 door het Interdimensionale Portaal


Ik kwam om.
Ik kwam in het interdimensionale bestaan, in mijn 'individuele proces', zoals het wordt genoemd en iedereen had het over zelfoprechtheid en paste zelfvergeving toe en eenheid en gelijkheid met alles en al die dingen die te maken hebben met een dergelijk proces.
En ik bekeek het bestaan interdimensionaal, zowel vanuit de mens als vanuit het interdimensionale wezen, het bestaan zoals het op het moment is, hoe de huidige wereld is, hoe de mensen momenteel zijn en besloot: 'Nee. Ik wil dit proces niet doen. Ik wil liever opnieuw incarneren en een leven vol met vrouwen, drank, auto's en sport ervaren.' Want ik zag de reden voor dit proces van zelfoprechtheid, zelfvergeving, eenheid en gelijkheid, of de zin ervan, echt helemaal niet.

Ik zag/begreep waar iedereen naartoe wilde. MAAR, zoals ik al zei, ik nam alles in overweging en ik zag dat niemand anders het daadwerkelijk ging doen, echt zou gaan veranderen.
Dit proces zou niet werken. Alles dat bestaat is een 'verloren zaak' en het zou duizenden jaren duren eer er een MOGELIJKHEID tot verandering zou zijn.

Vanuit dit gezichtspunt concludeerde ik dat ik het net zo goed niet kon doen, niet meedoen aan een dergelijk proces, dat ik net zo goed kon reïncarneren en van een leven genieten. Ik wilde terug naar precies zo'n leven dat ik had gehad, met vrouwen, alcohol, rugby en auto's; de simpele pleziertjes waarin deze wereld voorziet voor een vent als ik, met behoorlijk wat geld tot mijn beschikking om mezelf zulk amusement te verschaffen.
Ik geloofde dat ik iets te zeggen had over mijn reïncarnatie, dat ik kon kiezen en zelf beslissen waarin ik wilde incarneren en welk leven ik wilde leiden in deze wereld. Shit, en zo stond ik voor een grote verrassing toen ik reïncarneerde, na mijn vorige leven vol met vrouwen, alcohol, auto's en sport, vooral rugby.Eerst incarneerde ik in en als een olifant en beleefde ik mezelf als een olifant die in handen valt van stropers en doorleefde ik de ervaring van fysieke marteling: eerst werd ik een paar keer beschoten zodat ik me niet meer kon bewegen - daarna levend afgeslacht met machetes terwijl de mannen mijn slagtanden eruit rukten en hoe harder ik het uitschreeuwde van de folterende pijn, hoe harder zij lachten - want al wat zij zagen was GELD. Ik werd voor dood achtergelaten. Maar dit was nog niet het einde - er kwamen leeuwen en die scheurden mijn vlees van mijn lichaam en aten ervan terwijl ik nog in leven was. Uiteindelijk stierf ik. Dit was traumatisch.

Na deze reïncarnatie had ik iets van: Wat voor de duivel was dat? Ik begreep niet waarom ik dat in vredesnaam moest doormaken. Maar het verlangen om terug te keren naar een leven met vrouwen, alcohol, auto's en sport was nog steeds prominent in me aanwezig en toen ik na deze ervaring van gereïncarneerd zijn als olifant, in het interdimensionale bestaan was, hoopte ik dat dat nu kon.

Dat gebeurde niet.

Ik bleef reïncarneren in ervaringen van dieren die mishandeld, afgeslacht en levend gemarteld werden in en door mensenhanden. En ik ervaarde dit echt lichamelijk; de folterende fysieke pijn die zo erg is, dat het momenten lang lijkt alsof het eeuwig zal doorgaan en nooit zal stoppen!

Ik reïncarneerde in de ervaringen van volwassenen en kinderen die stierven van de honger, stierven door lichamelijk mishandeling, vermoord werden, doodgingen als gevolg van verkrachting - allemaal manifestaties van dieren en mensen die gruwelijke doden zijn gestorven door mensenhanden. Ik heb dit doorgemaakt en fysiek ervaren.

En nu was ik een vlieg die gestorven is in een vliegenval - waar ik in vastraakte en gestorven ben tengevolge van lichamelijke uitputting door mijn pogingen om mezelf te bevrijden. Wat een net zo intense, lichamelijke ervaring is als wat een mens zou ervaren als hij zou sterven van uitputting. Het is behoorlijk echt.

Ik ga nog steeds verder naar beneden langs 'de keten' van het grotere naar het kleinere, reïncarnerend in het grotere en het kleinere dat de fysieke martelingsdood ondergaat door de handen van de mens, en ik ben dus nog steeds onderweg.Begrijp wat ik bedoel met reïncarneren: ik reïncarneer niet vanaf de geboorte. Nee, ik reïncarneer in het moment dat het dier of het menselijk wezen dat ik ben, de ervaring ondergaat in de handen van andere mensen. Ik smelt samen met een ander wezen dat in de reïncarnatie-manifestatie is van bijvoorbeeld een olifant of een kind en ervaar met hen, wat hen wordt aangedaan door andere mensen - en ik ben wanhopig en machteloos want ik kan niet veranderen wat ik onderga - omdat ik niet één en gelijk ben in zelfoprechtheid hier als leven.

Dus ik ga nog steeds naar beneden langs de keten van reïncarnatie en smelt samen met andere dieren die sterven ten gevolge van de creaties of in de handen van de mens. En dit is wat ik me tot zover heb gerealiseerd:

Ik leefde in de verlangens die behoorden tot mijn bestaan, alleen ik, mij, mezelf - en had de arrogantie te geloven dat ik, mij, mezelf, alles is dat er bestaat en dat mijn verlangen om een leven te leiden vol plezier en luxe met vrouwen, alcohol, auto's en sport (rugby vooral) alles is er wat er bestaat en vóór al het andere gaat dat bestaat.

Ik bedoel maar, je luistert met 'een half oor' naar de gevallen van dierenmishandeling op het nieuws - het afslachten, het geweld, de moorden, stroperij en hongerdood, dat gebeurt allemaal ergens 'daar buiten' in de wereld. Je kunt bijna niet wachten op het laatste sportnieuws en het komt niet echt bij je binnen of het kan je niet schelen wat er gebeurt in de wereld. Omdat het je niet direct raakt of er last van hebt op wat voor manier dan ook.
Schijnbaar staat het ver af van je leven zoals je dat nu leeft, zoals mijn leven bijvoorbeeld dat heel 'normaal' en 'goed' was en ik kon me niet voorstellen of bevatten wat zulke dieren of mensen moesten doorstaan, omdat je zo gericht bent op de pleziertjes en luxe die je hebt in je leven. Er is nog geen greintje in je hoofd dat zelfs maar nadenkt over de dieren of mensen die zulke ervaringen ondergaan - omdat je zo bezeten bent door je eigen leven.Er bestaat een grote misvatting in deze wereld - dat elk mens gelooft dat hij niet verantwoordelijk is voor wat er bestaat in deze wereld, voor wat andere mensen of zelfs dieren dag in dag uit moeten verdragen. Zelfs de overtuiging dat een dier slechts een dier is en geen gewaarzijn heeft, is een misvatting.

Ik ben in dieren geweest als een dier en in mensen: het is alsof je een mens afslacht, want de ervaring van het afslachten is precies dezelfde, of je nu mens bent of dier. De ervaring van een dier is niet anders dan die van een mens en een dier is ook een reïncarnatie van een wezen zoals een mens een reïncarnatie van een wezen is - ze bestaan alleen maar in een andere vorm, op verschillende plaatsen in deze wereld, met andere manieren van communiceren.

Ik begreep het 'één en gelijk' standpunt niet en wat het echt inhoudt. Nu wel. Elk dier ben ik, elk mens ben ik - de jager en de prooi, die beiden bestaan in zowel het dierenrijk als de menselijke samenleving.

De olifant die levend wordt afgeslacht voor zijn slagtanden en de stropers die de olifant afslachten voor zijn slagtanden, die ben ik - ik doe dit, ik sta dit toe want ik ben dit.

Hoewel ik had gehoord van bijvoorbeeld stroperij en wat er dieren zoals de olifant wordt aangedaan voor zijn slagtanden, hoewel ik had gehoord over de kinderen en volwassenen die verkracht en vermoord worden, hoewel ik had gehoord over de kinderen en volwassenen die sterven van de honger, hoewel ik had gehoord over kinderen die sterven van uitputting in slavenarbeidfabrieken en beelden ervan had gezien op televisie - het besef ervan bestond niet in mij, bestond niet in 'mijn wereld', in het leven dat ik had in deze wereld dat alleen draaide om vrouwen, alcohol, sport en auto's.

Het is realiteit voor me geworden tijdens mijn proces van reïncarneren, op het moment van het ervaren van de lichamelijke pijn en marteling die zulke dieren en mensen die ik ben, ondergaan - in de handen van andere mensen die ik ook ben - dat zulke realiteiten letterlijk bestaan en echte ervaringen zijn voor zowel de dieren als de mensen die eronder lijden.Ik besefte waarom ik deze specifieke reïncarnaties van mensen en dieren die sterven door de handen van andere mensen, ervaren heb en nog ervaar - de manier van sterven en de oorzaak van zulke reïncarnaties die ik manifesteerde en ervaarde ten gevolge van de verlangens van andere mensen, en de gevolgen daarvan die onschuldige dieren en mensen moeten verdragen.
Bijvoorbeeld:

Mezelf ervarend als een olifant die levend verminkt wordt voor zijn slagtanden:
Het VERLANGEN naar GELD van stropers; zij zagen alleen GELD toen ze me levend slachtten voor mijn slagtanden.

Mezelf ervarend als een kind dat verkracht wordt en vermoord:
Het verlangen van de verkrachter naar SEX. Of het verlangen om te genezen van een ziekte - het geloof dat sex met een onschuldig kind hem zal genezen van zijn ziekte en het vermoorden van het kind is het offer dat gebracht wordt.

Mezelf ervarend als een dier dat levend geslacht wordt:
Het verlangen naar GELD van het slachthuis door consumenten te voorzien van vlees dat ze kunnen kopen, om zo zichzelf van een lucratief inkomen te verzekeren.

Mezelf ervarend als een kind dat sterft van honger:
Het verlangen van sommige mensen om een luxe, plezierig leven te leiden dat alleen GELD kan kopen in deze wereld - duizenden tot miljoenen oppotten, om zichzelf hiervan te voorzien, terwijl duizenden tot miljoenen mensen in verschillende landen sterven van honger.Elke ervaring die ik heb doorstaan in specifieke reïncarnaties werden gemanifesteerd en veroorzaakt door andere mensen, die ik ben: verlangen.

Wat was de specifieke definitie waarbinnen ik bestond waarin ik het zogenaamde besluit nam om alleen te willen leven in en als de ervaring van mijn 'liefde' voor vrouwen, alcohol, sport en auto's en 'stik maar met de rest van het bestaan'? VERLANGEN.Daarom realiseer ik me - door alle reïncarnaties die ik fysiek heb ervaren - wat ik accepteer en toesta om te bestaan in deze wereld, dat ervaren moet worden door zowel dieren als mensen - ten gevolge van mijn acceptatie en toestemming om te leven in en als verlangen en het niet willen opgeven van MIJN VERLANGENS.

Ik besefte dat stroperij, afslachten, moord, verkrachting, mishandeling, hongerdood, anderen wordt aangedaan door de mens - vanwege het voortdurend van zichzelf accepteren en toestaan van de mens om te bestaan in en als verlangen - primair het verlangen naar sex en/of geld - en het alleen maar bezig zijn met het vervullen van de eigen persoonlijke verlangens en een 'stik maar met de rest' verklaring - ik wil en zal hebben wat ik verlang.

Dus, wat mezelf betreft, door het 'uitverkiezen' van mijn verlangen boven het één en gelijk staan met alles, en door werkelijk geen zier te geven om de rest van het bestaan, deze wereld en wat mensen en dieren die mij zijn, feitelijk ervaren en moeten verdragen - daarmee accepteer ik en sta ik de consequenties ervan toe om te bestaan in deze wereld: de gevolgen van verlangens en van daden vanuit verlangens, zoals verkrachting en stroperij en afslachten.

Ik begrijp nu het punt van 'gelijk en één' – wanneer ik besta in verlangen, accepteer ik en sta ik verlangen toe om te bestaan in deze wereld die ik ben, in mensen die mij zijn en accepteer ik en sta ik de consequenties toe die zich manifesteren in deze wereld, veroorzaakt door het van mezelf toestaan om te bestaan in en als verlangen.

Daarom zul je reïncarneren in en als gemanifesteerde fysieke ervaringen in deze wereld die één en gelijk zijn aan en als de werkelijke aard van wat je van jezelf hebt geaccepteerd en toegestaan om te bestaan als.

Voor mij was dat verlangen - en ik reïncarneerde in en als de gemanifesteerde fysieke ervaringen van de werkelijke aard van verlangen in deze wereld en de gevolgen ervan die zich één en gelijk manifesteerden aan wat ik van mezelf accepteerde en toestond om te bestaan als, als verlangen.

Verlangen is verlangen - maakt niet uit hoe het uitgeleefd wordt in deze wereld door mensen - verlangen blijft verlangen.

Mijn leven in verlangen naar sex en het 'oppikken' van vrouwen in bars en clubs en sex met ze hebben, is niet anders dan een ander mens dat leeft in verlangen naar sex en die vrouwen oppikt in bars en clubs of kinderen ontvoerd van de straten en ze verkracht - verlangen naar sex is verlangen naar sex. Door van mezelf te accepteren en toe te staan dat ik leefde in verlangen naar sex - accepteer en sta ik het bestaan van verlangen naar sex toe in alle andere mensen die mij zijn in deze wereld - ik ben verantwoordelijk voor het kind dat verkracht wordt, want de verkrachter leeft in het verlangen naar sex zoals ik van mezelf accepteer en toesta om te bestaan in het verlangen naar sex.

We denken en geloven dat niets met elkaar verbonden is in deze wereld

We denken en geloven dat niets met elkaar verbonden is in deze wereld of realiteit, maar als je sterft en het zelf interdimensionaal ziet en ervaart - zie je je verantwoordelijkheid voor wat bestaat in deze wereld, wat zich manifesteert in deze wereld en wat ervaren wordt in deze wereld door anderen die jij bent, wat anderen die jij bent, doen en dieren en mensen aandoen - door wat jij van jezelf accepteert en toestaat om te bestaan als.

Ik heb het gezien, heb de gevolgen lichamelijk ondervonden van wat dieren en mensen die mij zijn, ervaren en moeten verdragen van andere mensen vanwege verlangens, doordat ik van mezelf accepteer en toesta om als verlangen te bestaan - onnozel in mijn geloof dat mijn verlangen 'normaal' is en 'oké' en niets te maken heeft met niemand of niets behalve mij en mijn ervaring: ENORME MISVATTING.Dus ik kan zeggen dat ik genezen ben van verlangen dat ik omschreef als vrouwen, alcohol, auto's en sport - door me te realiseren wat het toestaan en accepteren van het me alleen bekommeren om het vervullen van mijn eigen verlangens, veroorzaakt in andere mensen en dieren die mij zijn, in deze wereld die mij is.

Lol – velen die dit document lezen zullen waarschijnlijk vurig elke verantwoordelijkheid ontkennen voor wat bestaat in deze wereld in de vorm van hongersdood, stroperij, afslachten, moord en verkrachting - als je goed kijkt zie je dat al deze manifestaties bestaan in en als VERLANGEN naar SEX of GELD.

Ik ben als jou geweest, degene die dit leest en het weglacht en ik ben er zeker van dat in de dood, in het interdimensionale bestaan, je voornaamste zorg nog steeds jijzelf zal zijn en 'laat de rest maar barsten' en je je nog steeds bezig zult houden met het willen vervullen van je eigen verlangens - en ik zeg je dat de beste remedie voor jou zou zijn om precies hetzelfde te ervaren als ik deed, om het voor jezelf te zien, zoals ik deed.

Ik was een arrogante kwast, voor de gek gehouden door mijn op eigenbelang gerichte overtuiging dat ik niet één en gelijk ben aan alles dat bestaat, dat ik niet verantwoordelijk ben voor wat er in de huidige wereld bestaat. En dit geloof uitte zich in mijn klaarblijkelijke besluit mijn verlangens niet op te willen geven om één en gelijk te staan als alles en werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik veroorzaak, voor wat ik manifesteer in dit bestaan als mij - maar blijkbaar geloofde ik dat ik de macht had om mezelf dit recht te geven, dit recht om te beslissen waar ik wilde reïncarneren om mijn verlangens te vervullen en door te gaan met te bestaan in mijn verlangens.

Wel, er was een lichte wending in het verhaal van mijn bestaan - ik kreeg wat ik vroeg, ervaarde mijn verlangens in en als deze wereld, deze realiteit, in de reïncarnaties die ik te verduren kreeg als de zichtbaar geworden gevolgen die mijn bestaan in en als verlangen veroorzaakte.

De arrogante kwast die voor de gek werd gehouden door zijn eigen op zelfbelang gerichte verlangen, is veranderd, want ik kan niet langer ontkennen of negeren wat ik heb gedaan, geaccepteerd en toegestaan door en als mijn bestaan in en als verlangen - omdat ik letterlijk daar ben geweest in en als de zichtbaar geworden gevolgen door verlangen gecreëerd in deze wereld die ik ben.

Ik sta mezelf niet meer toe en accepteer niet langer van mezelf om te bestaan uit verlangen - NIET MEER, ik ben er klaar mee. Het is verdomd jammer dat sommigen zullen moeten doormaken wat ik heb doorgemaakt, die dit wat ik met jullie deel, weglachen, het gladstrijken door 'zo is het leven' te zeggen. Jij alleen bepaalt de ervaring van jezelf in dit bestaan en ik zou niemand een dergelijke ervaring toewensen. Maar helaas moet ik stellen dat het effectief is om voor eens en altijd je verlangens op te geven en om als één en gelijk met alles te staan en wel degelijk 'een barst te geven' en zelfverantwoordelijkheid te nemen voor wat je van jezelf accepteert en toestaat om te bestaan als en waaraan je meedoet.Bekijk met gezond verstand het punt van gelijk en één: als je van jezelf accepteert en toestaat om in verlangen te leven, dan accepteer en aanvaard je de daarmee gepaard gaande gevolgen in en als deze wereld die jij bent. STOP met het van jezelf accepteren en toestaan om als verlangen te bestaan, met het gereedschap dat je hebt om jezelf te helpen en te ondersteunen. Om niet te hoeven ervaren wat ik moest meemaken om dit punt te begrijpen en te beseffen, maar om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor en als jij en voor als wat je bestaat.

Ik hield alleen mezelf voor de gek met de rechtvaardiging: 'Niemand zal veranderen, dus waarom zou ik', of 'Het is te laat, we zijn een verloren zaak', of 'Het gaat te lang duren, ik kan net zo goed nog een tijdje plezier hebben met het vervullen van mijn verlangens, ik, mezelf en mij'. Ik hield alleen mezelf voor de gek. Want ik besefte dat ik zulke excuses gebruikte als rechtvaardiging om door te gaan met het bestaan in zelfonoprechte verlangens en geen zier te geven om iets of iemand anders - maar probeerde om door te gaan met het negeren en ontkennen van wat er woekert in deze wereld.

Ik heb de werkelijke verachtelijke, weerzinwekkende aard van verlangen gezien zoals die is - ik stop hier.

Stop met mij – zodat we één en gelijk staan in dit punt - niet langer accepteren we van onszelf of staan we onszelf toe om in verlangen te bestaan en we beseffen werkelijk dat een ieder de verandering en de oplossing en transformatie van deze wereld is - door wat we van onszelf accepteren en toestaan om te bestaan als, te veranderen en te transformeren, door onszelf te veranderen en te transformeren door te leven in het praktisch toepassen van zelfoprecht gezond verstand in elk moment van ademhaling en rekening te houden met alles als één en gelijk - dat is wie we zijn.

Leroy

Gebruikersavatar
Martijn
Berichten: 980
Lid geworden op: 09 Mar 2009, 17:01
Locatie: Valthermond
Contact:

Re: Ex-sportliefhebber gere

Berichtdoor Martijn » 10 Feb 2010, 00:51

wat een omzetting van jezelf, Leroy! Nooit gedacht dat een vent zoals jij tot zulke woorden zou kunnen komen als die je nu gebruikt. Dank daarvoor!
Bezoek mij op Facebook: www.MartijndeGraaf1001.facebook.com


Terug naar “Onderzoek van Reincarnatie & Toekomstige Levens”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron