Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (ELF)

Sylvie
Berichten: 105
Lid geworden op: 02 dec 2010, 19:53
DIP: Ja
Contacteer:

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (ELF)

Bericht door Sylvie »

De Equal Life Foundation werd gesticht door een wereldwijde gemeenschap van mensen uit vele culturen over de hele wereld. De Equal Life Foundation was gevormd om de aandacht te richten op en begrip te krijgen voor al het leven dat gelijk staat aan alle overige aspecten van leven. Dit gaat vooraf aan het feit dat alle levende wezens de inherente rechten hebben en houden op en van leven, gelijk door en voor elk levend wezen, allemaal als gelijken aan elkaar zonder de illusies van afgescheidenheid en hiërarchie of geschaad door de opgelegdheden van in de menselijke geest bedachte systemen en constructies.

Wat alle wezens gemeenschappelijk hebben is de gelijke levenskracht die een ieder heeft, houdt en bevat. Het inherente recht van alle levende wezens is het recht op een leven dat degelijk gefundeerd is op de fundamentele beginselen die hier gesteld worden als de stichting van Gelijk Leven, erkend als essentieel voor alle wezens en hierbij verklaard als de Rechten van de Mens, inherent aan alles wat leeft, waarbij niemand wordt uitgesloten. Het fundament voor deze Verklaring van de Mensenrechten is de praktische toepassing ervan, waarbij ieder wezen een leven gegarandeerd is dat waardig is om geleefd te worden in praktische zin, zodat overleving en voortbestaan een gegeven zijn dat alle wezens hebben, delen en behouden, waarop een vervullend leven van waarde in gelijke mate beschikbaar is voor alles en iedereen.

De Equal Life Foundation erkent het Gelijke Recht op Leven als het eerste Inherente en Onvervreemdbare Recht van Ieder Mens begiftigd met de Levensadem en Verklaart Hierbij dat een Gelijk Recht op Leven Zal Gelden voor alle Levende Mannen, Vrouwen en Kinderen, zal insluiten:


1. Een Gelijk Economisch Recht dat waarborgt dat alle financiële benodigdheden toegankelijk en beschikbaar zijn om zo zeker te stellen dat de fundamentele vereisten voor een gezond en vervullend leven gerealiseerd kunnen worden.


2. Een Gelijk Recht op Gezondheid dat in alle essentiële middelen voorziet om een sterk fysiek gestel op te bouwen, dat vitaliteit en welzijn garandeert samen met helderheid van geest, emotionele balans en fysieke stabiliteit.


3. Een Gelijk Recht op Veiligheid en Bescherming voor elk Kind, zodat een leven vrij van angst, onzekerheid en trauma verzekerd is, een leven waarin ouderlijke begeleiding in balans is met vrijheid van expressie en geleefd wordt in een omgeving van creativiteit en plezier zodat ieder Kind opgroeit tot zijn of haar optimale potentieel als een unieke uitdrukking van het Leven Zelf.


4. Een Gelijk Recht op Huisvesting dat ieder individu en iedere familie een stabiele woonomgeving verzekert dat het leven koestert en ondersteunt, terdege gefundeerd in gemeenschappen die een leven van waardigheid en integriteit assisteren en ondersteunen.


5. Een Gelijk Recht op Onderwijs dat ieder individu ondersteunt in zijn of haar streven naar voortreffelijkheid en de vervulling van een ieders mogelijkheden, door het ondersteunen van intellectuele ontwikkeling alsmede de praktische toepassingen daarvan om zo deze levens een relevante bijdrage te laten zijn voor een duurzame Aarde die het Leven waardevoller maakt voor alle deelnemers.


6. Een Gelijk Landrecht dat alle levende wezen op het land plaatst dat ze verkiezen hun thuis te noemen, waar levende lichamen de grond bewandelen van waaruit hun leven gevoed en onderhouden wordt, dat zowel veiligheid als steun biedt, dat een verbintenis met het dieren- en plantenrijk aangaat in interactieve samenwerking die harmonieus wordt met de levenskracht van alle wezens en al het leven gelijk als één.


7. Een Gelijk Recht van Vrijheid van Vereniging dat in een sociaal en economisch milieu voorziet dat dynamisch, interactief en vrij van knelpunten is, waaruit nieuwe ideëen, concepten, technologiën en productiviteit kunnen ontstaan wat het beste voor iedereen kan verbeteren en bevorderen met dien verstande dat zulke vereniging het eerste Fundamentele Mensenrecht niet beperkt - namelijk een Gelijk Levensrecht voor allen - of één van de Rechten die uit dit Recht voortvloeien.


8. Een Gelijk Recht op Onderzoek, Technologie en andere wetenschappelijke ondernemingen en praktische toepassingen die ten eerste vrijelijk worden aangewend voor het herstellen en het weer in evenwicht brengen van de fysieke omgevingen en ecosystemen van de aarde, het luchtruim, de rivieren en de oceanen; om de planeet terug te brengen tot een dynamisch evenwicht van waaruit een bloeiende wereldwijde gemeenschap van vooruitgang en integratie zal ontstaan voor wat het beste is voor al het leven en alle wezens, met de zekerheid van de hoogst mogelijke levensvoorwaarden en -standaarden voor de hele mensheid en al het leven als een geheel.


9. Een Gelijk Recht van Toegang tot natuurlijke, financiële, wetenschappelijke en intellectuele middelen, zodat iedereen vrij en onbelemmerd toegang heeft tot de fundamentele bouwstenen van het leven en ondersteuning, naast een gratis en onbelemmerde toegang tot alles wat nodig is om een voortreffelijke loopbaan te vervolgen die de planetaire gemeenschap doet vooruitgaan in het bereiken van nieuwe mogelijkheden binnen levensverhogende technologieën, uitvindingen en innovaties.


10. Een Gelijk Recht op Vrede, Overvloed en Voorspoed, vrij van dreiging van geweld, vernieling en benadeling, waar leven verdedigd en gehandhaafd wordt als de hoogste waarde en elke keuze, elke handeling, elke daad en elke gedachte door alles en iedereen gestuurd wordt richting dat wat het beste is voor iedereen, zodat allen kunnen leven als hele en integrale wezens binnen het grotere geheel van Al het Leven, in harmonie met het bestaan als Leven Zelf in en als een duurzaam evenwicht met het levende weefsel van al het leven op Aarde.


11. Een Gelijk Recht van Zelfbestuur zonder externe controles van een kunstmatige overheid die de levenskracht van de samenleving en elk onderdeel daarvan aantast en controleert. Dit recht van zelfbestuur wordt geïntegreerd in het grotere geheel van sociale en constitutionele vormen om de integriteit van het grotere geheel te handhaven, zodat een ware vorm van volksregering ontstaat, waarin elk individu wordt ondersteund en verdedigd in zijn of haar recht op een gelijk leven door de gehele sociale en politieke structuur, dat met elk recht krachtig verdedigd wordt waardoor de sociale integriteit van iedereen nooit aangetast wordt.


12. Een Gelijk Recht van Vrijheid van Geweten en Morele Integriteit, dat voor iedereen een leven ondersteund dat niet belemmerd word door beperkingen van psychologische en emotionele manipulatie, een leven dat vrij is om zichzelf uit te drukken zonder remming of angst voor vergelding, een leven dat vrij is van de angst voor gebrek en beperking.


13. Een Gelijk Recht op Monetaire Integriteit met een pariteitssysteem dat begint met de bouwsteen dat 1 eenheid van waarde gelijk is aan 1 eenheid van maat, daarbij verzekerend dat niet één mens, organisatie of instituut de monetaire en financiële systemen kan manipuleren voor eigen zelfverrijking in het nadeel van wat het beste is voor iedereen, zodat zo’n geïntegreerd, gebalanceerd en gelijk systeem de handel, het ondernemen, de circulatie en het waardebehoud ondersteunt en bevordert als basis voor een mondiaal economisch systeem dat het Leven dient.


14. Een Gelijk Recht op Spiritueel Evenwicht zodat elk geloof dat gelijkheid voor al het Leven onderhouden, gezien en gesteund wordt als gelijk en één met leven zelf, waar ‘geest’ wordt opgevat als de inspiratie van de in-ademing en uit-ademing van elk wezen en het Leven zelf als een geheel, een onverdeeld principe wat iedereen gemeenschappelijk heeft als wat het beste is voor iedereen, waar dit op geen enkele wijze afdoet aan het eerste Basis Mensenrecht op een Gelijk Leven voor Iedereen.


15. Alle Gelijke Rechten van Leven worden gegrondvest op het principe dat alle Levende Wezens bedeeld zijn met de onvervreemdbare rechten van zelfbeschikking en de fundamentele garantie van de minimum-kwaliteiten van het leven. Dergelijke verzekeringen worden vervuld door het beschikken over de levensbenodigheden zoals geschikte voeding, kleding, onderdak, toegang tot informatie en onderwijs, vorming voor het ontwikkelen van de capaciteiten om hun levens en gezinnen te onderhouden en ondersteunen, om geïntegreerd te leven in hun sociale, economische, familiale, gemeenschappelijke, culturele, nationale en mondiale relaties - opdat allen, gelijk als één, samenstaan om deze basis van Gelijk Leven voor Iedereen werkelijk te maken als het meest fundamentele Gelijk Recht.


16. Het Gelijk Recht van toekomstige generaties om een levende planeet te ontvangen die vrij is van vervuiling, ziekte, honger, geweld en verwoesting zodat leven zal voortbestaan en gedijen tot in eeuwigheid, voor eens en altijd.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Equal Life Foundation (ELF)
Adem is het voedsel voor het lichaam
Plaats reactie

Terug naar “Equal Life Foundation”